ukázka/skriptování-proměnné.pl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 120 4d33f14e99dd
permissions -rwxr-xr-x
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@103
   1
#!/usr/bin/perl
franta-hg@103
   2
franta-hg@103
   3
# Projde zdroják v javě a najde v něm,
franta-hg@103
   4
# jaké proměnné prostředí se nastavují pro běh skriptů
franta-hg@104
   5
# Výstup: tělo XHTML tabulky (řádky)
franta-hg@103
   6
franta-hg@103
   7
use strict;
franta-hg@103
   8
use warnings;
franta-hg@103
   9
franta-hg@103
  10
open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
franta-hg@103
  11
franta-hg@103
  12
while (<JAVA>) {
franta-hg@103
  13
	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
franta-hg@103
  14
		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
franta-hg@103
  15
	}
franta-hg@103
  16
}
franta-hg@103
  17