šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 71 895757141bff
child 77 2f11f0ba6f13
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  22 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  23 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  24 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  25 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  26 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  27 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  28 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  29 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  30 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  31 	
  32 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  33 	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  34 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  35 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  36 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  37 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  38 
  39 	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  40 	
  41 	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  42 	
  43 	
  44 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  45 	<xsl:template match="*">
  46 		<xsl:element name="{name()}">
  47 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  48 			<xsl:apply-templates/>
  49 		</xsl:element>
  50   </xsl:template>
  51   
  52   <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  53   <xsl:template name="varováníRetardace">
  54   	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  55 			<xsl:comment>
  56 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  57 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  58 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  59 			</xsl:comment>
  60   	</xsl:if>
  61   </xsl:template>
  62 
  63   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  64   <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  65   	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  66   		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  67   	</script>
  68   </xsl:template>
  69   <xsl:template match="k:web/k:css">
  70   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  71   </xsl:template>
  72   
  73   <xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  74 		<xsl:param name="cesta"/>
  75 		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  76 	</xsl:function>
  77 	
  78 	<!--
  79 		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
  80 		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
  81 	-->
  82 	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
  83 		<xsl:param name="soubor"/>
  84 		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
  85 	</xsl:function>
  86   
  87 </xsl:stylesheet>