ukázka/skriptování-proměnné.pl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 17 Nov 2012 23:05:59 +0100
changeset 120 4d33f14e99dd
parent 104 vstup/skriptování-proměnné.pl@9224b3d36c61
permissions -rwxr-xr-x
Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického odkazu „vstup“, který na něj ukazuje.
Uživatel si může symbolický odkaz smazat a udělat si místo něj adresář „vstup“ nebo odkaz nasměrovat jinam.
franta-hg@103
   1
#!/usr/bin/perl
franta-hg@103
   2
franta-hg@103
   3
# Projde zdroják v javě a najde v něm,
franta-hg@103
   4
# jaké proměnné prostředí se nastavují pro běh skriptů
franta-hg@104
   5
# Výstup: tělo XHTML tabulky (řádky)
franta-hg@103
   6
franta-hg@103
   7
use strict;
franta-hg@103
   8
use warnings;
franta-hg@103
   9
franta-hg@103
  10
open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
franta-hg@103
  11
franta-hg@103
  12
while (<JAVA>) {
franta-hg@103
  13
	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
franta-hg@103
  14
		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
franta-hg@103
  15
	}
franta-hg@103
  16
}
franta-hg@103
  17