ukázka/skriptování-proměnné.pl
changeset 120 4d33f14e99dd
parent 104 9224b3d36c61
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/ukázka/skriptování-proměnné.pl	Sat Nov 17 23:05:59 2012 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,17 @@
   1.4 +#!/usr/bin/perl
   1.5 +
   1.6 +# Projde zdroják v javě a najde v něm,
   1.7 +# jaké proměnné prostředí se nastavují pro běh skriptů
   1.8 +# Výstup: tělo XHTML tabulky (řádky)
   1.9 +
  1.10 +use strict;
  1.11 +use warnings;
  1.12 +
  1.13 +open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  1.14 +
  1.15 +while (<JAVA>) {
  1.16 +	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
  1.17 +		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
  1.18 +	}
  1.19 +}
  1.20 +