ukázka/web.conf
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 122 082f281e16f5
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@18
   1
<web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace">
franta-hg@6
   2
	<název>Chovatelská stanice tučňáků</název>
franta-hg@6
   3
	<podtitul>vše pro tučňáky</podtitul>
franta-hg@6
   4
	<autor>
franta-hg@6
   5
		<jméno>František Kučera</jméno>
franta-hg@6
   6
		<email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
franta-hg@6
   7
	</autor>
franta-hg@87
   8
franta-hg@10
   9
	<!-- TODO: XML Schéma a popisy v něm-->
franta-hg@87
  10
franta-hg@13
  11
	<!-- Základní URL našeho webu, mělo by končit lomítkem – pro generování RSS/Atom -->
franta-hg@13
  12
	<url>https://frantovo.cz/projekty/xml-web-generator/demo1/</url>
franta-hg@87
  13
franta-hg@10
  14
	<!-- ID našeho webu (každý by si měl vygenerovat svoje) – pro Atom -->
franta-hg@6
  15
	<uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
franta-hg@87
  16
franta-hg@10
  17
	<!-- Kód našeho webu, použije se jako součást identifikátoru položek v RSS/Atomu -->
franta-hg@6
  18
	<kod>PokusnyWeb123</kod>
franta-hg@87
  19
franta-hg@10
  20
	<!--
franta-hg@10
  21
		Odkazy na JavaScripty a kaskádové styly, které se vloží do hlavičky každé stránky.
franta-hg@10
  22
		Můžeme jich uvést libovolné množství.
franta-hg@10
  23
	-->
franta-hg@10
  24
	<css>css/styl.css</css>
franta-hg@31
  25
	<css>css/syntaxe.css</css>
franta-hg@10
  26
	<js>js/skript.js</js>
franta-hg@87
  27
franta-hg@96
  28
	<skriptování>
franta-hg@96
  29
		<!--
franta-hg@96
  30
			povolit – skripty se vykonají
franta-hg@96
  31
			zakázat – skripty se nevykonají a dojde k chybě
franta-hg@96
  32
			ignorovat – skripty se v tichosti přeskočí 
franta-hg@96
  33
			varovat – skripty se v přeskočí a na jejich místo se vloží varování – výchozí možnost
franta-hg@96
  34
			vložit – místo výstupu skriptu se vloží jeho zdroják
franta-hg@96
  35
		-->
franta-hg@122
  36
		<režim></režim>
franta-hg@96
  37
	</skriptování>
franta-hg@6
  38
</web>
franta-hg@87
  39