ukázka/web.conf
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 122 082f281e16f5
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace">
   2 	<název>Chovatelská stanice tučňáků</název>
   3 	<podtitul>vše pro tučňáky</podtitul>
   4 	<autor>
   5 		<jméno>František Kučera</jméno>
   6 		<email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
   7 	</autor>
   8 
   9 	<!-- TODO: XML Schéma a popisy v něm-->
  10 
  11 	<!-- Základní URL našeho webu, mělo by končit lomítkem – pro generování RSS/Atom -->
  12 	<url>https://frantovo.cz/projekty/xml-web-generator/demo1/</url>
  13 
  14 	<!-- ID našeho webu (každý by si měl vygenerovat svoje) – pro Atom -->
  15 	<uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
  16 
  17 	<!-- Kód našeho webu, použije se jako součást identifikátoru položek v RSS/Atomu -->
  18 	<kod>PokusnyWeb123</kod>
  19 
  20 	<!--
  21 		Odkazy na JavaScripty a kaskádové styly, které se vloží do hlavičky každé stránky.
  22 		Můžeme jich uvést libovolné množství.
  23 	-->
  24 	<css>css/styl.css</css>
  25 	<css>css/syntaxe.css</css>
  26 	<js>js/skript.js</js>
  27 
  28 	<skriptování>
  29 		<!--
  30 			povolit – skripty se vykonají
  31 			zakázat – skripty se nevykonají a dojde k chybě
  32 			ignorovat – skripty se v tichosti přeskočí 
  33 			varovat – skripty se v přeskočí a na jejich místo se vloží varování – výchozí možnost
  34 			vložit – místo výstupu skriptu se vloží jeho zdroják
  35 		-->
  36 		<režim></režim>
  37 	</skriptování>
  38 </web>
  39