šablona/syntaxe.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 61 9503eb8377f1
child 78 7e478bfa5694
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
franta-hg@31
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@31
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@31
  20
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@76
  21
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Pre"
franta-hg@31
  22
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@31
  23
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
franta-hg@31
  24
	<xsl:output method="text" encoding="UTF-8"/>
franta-hg@31
  25
		
franta-hg@31
  26
	<xsl:template match="/">
franta-hg@31
  27
		<xsl:if test="k:web/k:css[text() = 'css/syntaxe.css']"><xsl:value-of select="j:generujCssSyntaxe()"/></xsl:if>
franta-hg@31
  28
	</xsl:template>
franta-hg@31
  29
franta-hg@31
  30
</xsl:stylesheet>