c++/led-displej/led-displej.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 19 Nov 2016 22:30:02 +0100
changeset 37 0a06481eec13
parent 16 131d2652b241
permissions -rw-r--r--
led-displej: vylepšení
   1 #include <stdlib.h>
   2 #include <iostream>
   3 
   4 /**
   5 * Slouží k ovládání LED displeje pomocí řadiče M5482 připojeného na LPT port.
   6 * Používají se jen dva piny: DATA a CLOCK signál.
   7 */
   8 
   9 /**
  10 * = 1 → normální běh
  11 * > 1 → zpomalené pro ladění
  12 */
  13 const int BRZDA = 100000;
  14 
  15 void zapisSeriove(bool hodnoty[], int n);
  16 void zapisData(bool hodnota);
  17 void zapisClock(bool hodnota);
  18 void cekej(int mikroSekund);
  19 
  20 int main() {
  21 	std::cout << "spouštím program LED Displej" << std::endl;
  22 	
  23 	bool hodnoty[] = {1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1};
  24 	zapisSeriove(hodnoty, sizeof(hodnoty));
  25 }
  26 
  27 void zapisSeriove(bool hodnoty[], int n) {
  28 	for (int i = 0; i < n; i++) {
  29 		zapisData(hodnoty[i]);
  30 		cekej(1);
  31 		zapisClock(true);
  32 		cekej(1);
  33 		zapisClock(false);
  34 		cekej(1);
  35 		std::cout << "---" << std::endl;
  36 	}
  37 	std::cout << "vypsáno hodnot: " << n << std::endl;
  38 }
  39 
  40 /**
  41 * TODO: použít jiné než datové piny (tam lze zapsat jen celý bajt najednou)
  42 */
  43 void zapisData(bool hodnota) {
  44 	std::cout << "DATA = " << hodnota << std::endl;
  45 	if (hodnota) {
  46 		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat CLOCK)
  47 	} else {
  48 		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat CLOCK)
  49 	}
  50 }
  51 
  52 /**
  53 *
  54 */
  55 void zapisClock(bool hodnota) {
  56 	std::cout << "CLOCK = " << hodnota << std::endl;
  57 	if (hodnota) {
  58 		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat DATA)
  59 	} else {
  60 		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat DATA)
  61 	}
  62 }
  63 
  64 /**
  65 * Čeká zadaný čas v mikrosekundách.
  66 * Je možné zpomalit konstantou BRZDA.
  67 */
  68 void cekej(int mikroSekund) {
  69 	usleep(mikroSekund*BRZDA);
  70 }
  71