c++/led-displej/led-displej.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 19 Nov 2016 22:30:02 +0100
changeset 37 0a06481eec13
parent 16 131d2652b241
permissions -rw-r--r--
led-displej: vylepšení
franta-hg@16
   1
#include <stdlib.h>
franta-hg@16
   2
#include <iostream>
franta-hg@16
   3
franta-hg@16
   4
/**
franta-hg@16
   5
 * Slouží k ovládání LED displeje pomocí řadiče M5482 připojeného na LPT port.
franta-hg@16
   6
 * Používají se jen dva piny: DATA a CLOCK signál.
franta-hg@16
   7
 */
franta-hg@16
   8
franta-hg@16
   9
/**
franta-hg@16
  10
 * = 1 → normální běh
franta-hg@16
  11
 * > 1 → zpomalené pro ladění
franta-hg@16
  12
 */
franta-hg@16
  13
const int BRZDA = 100000;
franta-hg@16
  14
franta-hg@37
  15
void zapisSeriove(bool hodnoty[], int n);
franta-hg@16
  16
void zapisData(bool hodnota);
franta-hg@16
  17
void zapisClock(bool hodnota);
franta-hg@16
  18
void cekej(int mikroSekund);
franta-hg@16
  19
franta-hg@16
  20
int main() {
franta-hg@16
  21
	std::cout << "spouštím program LED Displej" << std::endl;
franta-hg@16
  22
	
franta-hg@16
  23
	bool hodnoty[] = {1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1};
franta-hg@37
  24
	zapisSeriove(hodnoty, sizeof(hodnoty));
franta-hg@16
  25
}
franta-hg@16
  26
franta-hg@37
  27
void zapisSeriove(bool hodnoty[], int n) {
franta-hg@37
  28
	for (int i = 0; i < n; i++) {
franta-hg@16
  29
		zapisData(hodnoty[i]);
franta-hg@16
  30
		cekej(1);
franta-hg@16
  31
		zapisClock(true);
franta-hg@16
  32
		cekej(1);
franta-hg@16
  33
		zapisClock(false);
franta-hg@16
  34
		cekej(1);
franta-hg@16
  35
		std::cout << "---" << std::endl;
franta-hg@16
  36
	}
franta-hg@37
  37
	std::cout << "vypsáno hodnot: " << n << std::endl;
franta-hg@16
  38
}
franta-hg@16
  39
franta-hg@37
  40
/**
franta-hg@37
  41
 * TODO: použít jiné než datové piny (tam lze zapsat jen celý bajt najednou)
franta-hg@37
  42
 */
franta-hg@16
  43
void zapisData(bool hodnota) {
franta-hg@16
  44
	std::cout << "DATA = " << hodnota << std::endl;
franta-hg@16
  45
	if (hodnota) {
franta-hg@37
  46
		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat CLOCK)
franta-hg@16
  47
	} else {
franta-hg@37
  48
		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat CLOCK)
franta-hg@16
  49
	}
franta-hg@16
  50
}
franta-hg@16
  51
franta-hg@37
  52
/**
franta-hg@37
  53
 *
franta-hg@37
  54
 */
franta-hg@16
  55
void zapisClock(bool hodnota) {
franta-hg@16
  56
	std::cout << "CLOCK = " << hodnota << std::endl;
franta-hg@16
  57
	if (hodnota) {
franta-hg@37
  58
		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat DATA)
franta-hg@16
  59
	} else {
franta-hg@37
  60
		// TODO: zapsat na LPT (a nevymazat DATA)
franta-hg@16
  61
	}
franta-hg@16
  62
}
franta-hg@16
  63
franta-hg@37
  64
/**
franta-hg@37
  65
 * Čeká zadaný čas v mikrosekundách.
franta-hg@37
  66
 * Je možné zpomalit konstantou BRZDA.
franta-hg@37
  67
 */
franta-hg@16
  68
void cekej(int mikroSekund) {
franta-hg@16
  69
	usleep(mikroSekund*BRZDA);
franta-hg@16
  70
}
franta-hg@16
  71