c++/led-displej/led-displej.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 24 Apr 2012 21:02:52 +0200
changeset 16 131d2652b241
child 37 0a06481eec13
permissions -rw-r--r--
LED displej – ovládání řadiče – první verze
   1 #include <stdlib.h>
   2 #include <iostream>
   3 
   4 /**
   5 * Slouží k ovládání LED displeje pomocí řadiče M5482 připojeného na LPT port.
   6 * Používají se jen dva piny: DATA a CLOCK signál.
   7 */
   8 
   9 /**
  10 * = 1 → normální běh
  11 * > 1 → zpomalené pro ladění
  12 */
  13 const int BRZDA = 100000;
  14 
  15 void zapisSeriove(bool hodnoty[]);
  16 void zapisData(bool hodnota);
  17 void zapisClock(bool hodnota);
  18 void cekej(int mikroSekund);
  19 
  20 int main() {
  21 	std::cout << "spouštím program LED Displej" << std::endl;
  22 	
  23 	bool hodnoty[] = {1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1};
  24 	
  25 	std::cout << "velikost pole: " << sizeof(hodnoty) << std::endl; // vypíše 36
  26 	
  27 	zapisSeriove(hodnoty);
  28 }
  29 
  30 void zapisSeriove(bool hodnoty[]) {
  31 	std::cout << "velikost pole ve funkci: " << sizeof(hodnoty) << std::endl; // vypíše 8
  32 	for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty); i++) {
  33 		zapisData(hodnoty[i]);
  34 		cekej(1);
  35 		zapisClock(true);
  36 		cekej(1);
  37 		zapisClock(false);
  38 		cekej(1);
  39 		std::cout << "---" << std::endl;
  40 	}
  41 }
  42 
  43 void zapisData(bool hodnota) {
  44 	std::cout << "DATA = " << hodnota << std::endl;
  45 	if (hodnota) {
  46 		// TODO: zapsat na LPT
  47 	} else {
  48 		// TODO: zapsat na LPT
  49 	}
  50 }
  51 
  52 void zapisClock(bool hodnota) {
  53 	std::cout << "CLOCK = " << hodnota << std::endl;
  54 	if (hodnota) {
  55 		// TODO: zapsat na LPT
  56 	} else {
  57 		// TODO: zapsat na LPT
  58 	}
  59 }
  60 
  61 void cekej(int mikroSekund) {
  62 	usleep(mikroSekund*BRZDA);
  63 }
  64