c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
changeset 10 18317e52d52b
parent 8 e1b7dbc6dc4a
   1.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Tue Apr 07 13:09:28 2009 +0200
   1.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Tue Apr 07 23:49:02 2009 +0200
   1.3 @@ -24,6 +24,7 @@
   1.4   /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
   1.5   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
   1.6   signal(SIGINT, zpracujSignal);
   1.7 +  signal(SIGHUP, zpracujSignal);
   1.8 
   1.9   /** TODO: zeptat se na název fronty – readline */
  1.10   //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
  1.11 @@ -64,10 +65,11 @@
  1.12   while (true) {
  1.13     /** TODO: načítat pomocí readline */
  1.14     char zprava[100];
  1.15 -    cout << "Zadejte zprávu: \033[22;32m";
  1.16 +    cout << "Zadejte zprávu: \033[22;32m"; // zelená
  1.17     cin.getline(zprava, 100);
  1.18     cout << "\033[0m\n";
  1.19 
  1.20 +    /** TODO: ošetřit ctrl+d (zacyklení) */
  1.21     if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
  1.22       cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  1.23     } else {
  1.24 @@ -92,7 +94,7 @@
  1.25 }
  1.26 
  1.27 void zpracujSignal(int signal) {
  1.28 -  if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
  1.29 +  if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT || signal == SIGHUP) {
  1.30     fronta.zavriFrontu(false);
  1.31     cout << endl << "\033[22;31m" << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << "\033[0m" << endl; // červená
  1.32     exit(1);