c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
changeset 8 e1b7dbc6dc4a
parent 7 cd5d8916d983
child 10 18317e52d52b
   1.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Tue Apr 07 01:47:16 2009 +0200
   1.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Tue Apr 07 12:30:11 2009 +0200
   1.3 @@ -25,7 +25,7 @@
   1.4   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
   1.5   signal(SIGINT, zpracujSignal);
   1.6 
   1.7 -  /** TODO: zeptat se na název fronty */
   1.8 +  /** TODO: zeptat se na název fronty – readline */
   1.9   //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
  1.10   nazevFronty = "/mojeFronta";
  1.11 
  1.12 @@ -36,9 +36,8 @@
  1.13     prijimej();
  1.14   }
  1.15 
  1.16 +  /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  1.17   fronta.zavriFrontu(false);
  1.18 -
  1.19 -  /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  1.20   return (EXIT_SUCCESS);
  1.21 }
  1.22 
  1.23 @@ -62,13 +61,18 @@
  1.24   cout << "Odesíláme…" << endl;
  1.25   fronta = Fronta(nazevFronty, false, true);
  1.26 
  1.27 -  /** TODO: načíst ze standardního vstupu */
  1.28 -  char zprava[] = "zpráva";
  1.29 +  while (true) {
  1.30 +    /** TODO: načítat pomocí readline */
  1.31 +    char zprava[100];
  1.32 +    cout << "Zadejte zprávu: \033[22;32m";
  1.33 +    cin.getline(zprava, 100);
  1.34 +    cout << "\033[0m\n";
  1.35 
  1.36 -  if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
  1.37 -    cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  1.38 -  } else {
  1.39 -    cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  1.40 +    if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
  1.41 +      cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  1.42 +    } else {
  1.43 +      cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  1.44 +    }
  1.45   }
  1.46 }
  1.47 
  1.48 @@ -76,18 +80,21 @@
  1.49   cout << "Přijímáme…" << endl;
  1.50   fronta = Fronta(nazevFronty, true, false);
  1.51 
  1.52 -  char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
  1.53 +  while (true) {
  1.54 +    char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
  1.55 
  1.56 -  if (zprava == NULL) {
  1.57 -    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  1.58 -  } else {
  1.59 -    printf("Přijatá zpráva: \033[22;32m%s\033[0m\n", zprava);
  1.60 +    if (zprava == NULL) {
  1.61 +      cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  1.62 +    } else {
  1.63 +      printf("Přijatá zpráva: \033[22;32m%s\033[0m\n", zprava); // zelená
  1.64 +    }
  1.65   }
  1.66 }
  1.67 
  1.68 void zpracujSignal(int signal) {
  1.69   if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
  1.70 -    cout << endl << "\033[22;31m" << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << "\033[0m" << endl;
  1.71 +    fronta.zavriFrontu(false);
  1.72 +    cout << endl << "\033[22;31m" << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << "\033[0m" << endl; // červená
  1.73     exit(1);
  1.74   }
  1.75 }