#20 Skriptování: nastavení ve web.conf: povolit | zakázat | ignorovat | varovat | vložit
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 23 Jun 2012 20:12:44 +0200
changeset 968de228c9ac10
parent 95 eea9c4713045
child 97 6181a00e0ffd
#20 Skriptování: nastavení ve web.conf: povolit | zakázat | ignorovat | varovat | vložit
vstup/web.conf
šablona/makra/skriptování.xsl
   1.1 --- a/vstup/web.conf	Sat Jun 23 19:22:21 2012 +0200
   1.2 +++ b/vstup/web.conf	Sat Jun 23 20:12:44 2012 +0200
   1.3 @@ -25,5 +25,15 @@
   1.4 	<css>css/syntaxe.css</css>
   1.5 	<js>js/skript.js</js>
   1.6 
   1.7 +	<skriptování>
   1.8 +		<!--
   1.9 +			povolit – skripty se vykonají
  1.10 +			zakázat – skripty se nevykonají a dojde k chybě
  1.11 +			ignorovat – skripty se v tichosti přeskočí 
  1.12 +			varovat – skripty se v přeskočí a na jejich místo se vloží varování – výchozí možnost
  1.13 +			vložit – místo výstupu skriptu se vloží jeho zdroják
  1.14 +		-->
  1.15 +		<režim></režim>
  1.16 +	</skriptování>
  1.17 </web>
  1.18 
   2.1 --- a/šablona/makra/skriptování.xsl	Sat Jun 23 19:22:21 2012 +0200
   2.2 +++ b/šablona/makra/skriptování.xsl	Sat Jun 23 20:12:44 2012 +0200
   2.3 @@ -20,9 +20,10 @@
   2.4 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   2.5 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   2.6 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Skriptování"
   2.7 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
   2.8 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   2.9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  2.10 -	exclude-result-prefixes="m j s">
  2.11 +	exclude-result-prefixes="m j k s">
  2.12 
  2.13 	<!--
  2.14 		Skriptování
  2.15 @@ -31,37 +32,62 @@
  2.16 		*
  2.17 		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php
  2.18 		@výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML)
  2.19 -		@src skript uložený v souboru místo v těle elementu
  2.20 	-->
  2.21 	<xsl:template match="m:skript">
  2.22 -		<!--
  2.23 -		TODO:
  2.24 -			- ošetření chyb
  2.25 -			- nastavení z web.conf (zákaz nebo ignorace skriptů)
  2.26 -			- podpora vkládání fragmentů XML, ne jen prostého textu
  2.27 -		-->
  2.28 		
  2.29 -		<xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj(
  2.30 -															text(),
  2.31 -															@jazyk,
  2.32 -															@výstup,
  2.33 -															document-uri(/),
  2.34 -															//s:stránka/s:nadpis/text(),
  2.35 -															//s:stránka/s:perex/text()
  2.36 -														)"/>
  2.37 +		<xsl:variable name="režim" select="$konfigurace/k:web/k:skriptování/k:režim/text()"/>
  2.38 +		
  2.39 		<xsl:choose>
  2.40 -			<xsl:when test="$výstupSkriptu">
  2.41 +			<xsl:when test="$režim = 'povolit'">
  2.42 +				<xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj(
  2.43 +																	text(),
  2.44 +																	@jazyk,
  2.45 +																	@výstup,
  2.46 +																	document-uri(/),
  2.47 +																	//s:stránka/s:nadpis/text(),
  2.48 +																	//s:stránka/s:perex/text()
  2.49 +																)"/>
  2.50 				<xsl:choose>
  2.51 -					<xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when>
  2.52 -					<xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise>
  2.53 +					<xsl:when test="$výstupSkriptu">
  2.54 +						<xsl:choose>
  2.55 +							<xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when>
  2.56 +							<xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise>
  2.57 +						</xsl:choose>
  2.58 +					</xsl:when>
  2.59 +					<xsl:otherwise>
  2.60 +						<xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message>
  2.61 +					</xsl:otherwise>
  2.62 				</xsl:choose>
  2.63 			</xsl:when>
  2.64 -			<xsl:otherwise>
  2.65 -				<xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message>
  2.66 +
  2.67 +			<xsl:when test="$režim = 'zakázat'">
  2.68 +				<xsl:message terminate="yes">Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou zakázané → je potřeba je odstranit nebo upravit nastavení ve web.conf.</xsl:message>
  2.69 +			</xsl:when>
  2.70 +			<xsl:when test="$režim = 'ignorovat'">
  2.71 +				<xsl:message>Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou ignorovány – změnu lze provést ve web.conf.</xsl:message>
  2.72 +			</xsl:when>
  2.73 +			<xsl:when test="$režim = 'vložit' and @výstup = 'xml'">
  2.74 +				<xsl:message>Není možné jen tak vložit text, který měl mít výstup ve formátu XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  2.75 +			</xsl:when>
  2.76 +			<xsl:when test="$režim = 'vložit'">
  2.77 +				<span class="vloženýNeinterpretovanýSkript jazyk-{@jazyk}">
  2.78 +					<xsl:value-of select="text()"/>
  2.79 +				</span>
  2.80 +			</xsl:when>
  2.81 +			<xsl:otherwise><!-- varovat = výchozí možnost -->
  2.82 +				<xsl:choose>
  2.83 +					<xsl:when test="@výstup = 'xml'">
  2.84 +						<xsl:message>Není možné možné vložit varování na místo, kde měl být skript generující XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  2.85 +					</xsl:when>
  2.86 +					<xsl:otherwise>
  2.87 +						<xsl:text>[VAROVÁNÍ (</xsl:text>
  2.88 +						<xsl:value-of select="@jazyk"/>
  2.89 +						<xsl:text>): skripty jsou vypnuté – lze je zapnout ve web.conf]</xsl:text>
  2.90 +						<xsl:message>Skript se neinterpretuje a vkládáme varování do stránky – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  2.91 +					</xsl:otherwise>
  2.92 +				</xsl:choose>
  2.93 			</xsl:otherwise>
  2.94 		</xsl:choose>
  2.95 -
  2.96 -		
  2.97 	</xsl:template>
  2.98 
  2.99 </xsl:stylesheet>