#7 Wiki syntaxe: Texy – experimentální a oficiálně nepodporované.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 09 Feb 2012 12:54:49 +0100
changeset 928d34f2020884
parent 91 1a70b4045a19
child 93 5b55827de220
#7 Wiki syntaxe: Texy – experimentální a oficiálně nepodporované.
Používá Texy interpret na vzdáleném HTTP serveru.
vstup/css/styl.css
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Wiki.java
   1.1 --- a/vstup/css/styl.css	Wed Feb 08 17:58:17 2012 +0100
   1.2 +++ b/vstup/css/styl.css	Thu Feb 09 12:54:49 2012 +0100
   1.3 @@ -119,13 +119,16 @@
   1.4 table {
   1.5 	border-collapse:collapse;
   1.6 	box-shadow: 3px 3px 3px grey;
   1.7 +	margin-top: 10px;
   1.8 +	margin-bottom: 10px;
   1.9 }
  1.10 -td {
  1.11 +td, th {
  1.12 	border: 1px solid black;
  1.13 	padding-top: 4px;
  1.14 	padding-bottom: 4px;
  1.15 	padding-left: 6px;
  1.16 	padding-right: 6px;
  1.17 +	font-weight: normal;
  1.18 }
  1.19 td.číslo {
  1.20 	text-align: right;
  1.21 @@ -190,3 +193,13 @@
  1.22 	margin-right: 4px;
  1.23 }
  1.24 
  1.25 +
  1.26 +blockquote {
  1.27 +	background-color: #ddf;
  1.28 +	padding-top: 3px;
  1.29 +	padding-bottom: 3px;
  1.30 +	padding-left: 16px;
  1.31 +	padding-right: 16px;
  1.32 +	border-radius: 4px;
  1.33 +}
  1.34 +
   2.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Wiki.java	Wed Feb 08 17:58:17 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Wiki.java	Thu Feb 09 12:54:49 2012 +0100
   2.3 @@ -1,46 +1,75 @@
   2.4 /**
   2.5  * XML Web generátor – program na generování webových stránek
   2.6  * Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   2.7 - * 
   2.8 + *
   2.9  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  2.10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  2.11  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  2.12  * (at your option) any later version.
  2.13 - * 
  2.14 + *
  2.15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  2.16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  2.17 - * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  2.18 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  2.19  * GNU General Public License for more details.
  2.20 - * 
  2.21 + *
  2.22  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  2.23 - * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  2.24 + * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  2.25  */
  2.26 package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
  2.27 
  2.28 import java.io.IOException;
  2.29 import java.io.PrintStream;
  2.30 import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.*;
  2.31 +import java.io.BufferedReader;
  2.32 +import java.io.InputStreamReader;
  2.33 +import java.io.OutputStreamWriter;
  2.34 +import java.net.URL;
  2.35 +import java.net.URLConnection;
  2.36 +import java.net.URLEncoder;
  2.37 
  2.38 /**
  2.39  * Wiki syntaxe
  2.40 - * 
  2.41 + *
  2.42  * @author František Kučera (frantovo.cz)
  2.43  */
  2.44 public class Wiki {
  2.45 
  2.46 +	public enum SYNTAXE {
  2.47 +
  2.48 +		markdown,
  2.49 +		texy
  2.50 +	}
  2.51 	private static final String PŘÍKAZ_MARKDOWN = "markdown";
  2.52 +	/**
  2.53 +	 * Zde číhá tento PHP skript:
  2.54 +	 * https://hg.frantovo.cz/nekurak.net/file/tip/php/texy/http/index.php
  2.55 +	 */
  2.56 +	private static final String URL_TEXY = "http://nekurak.net/texy/http/";
  2.57 
  2.58 	/**
  2.59 	 * Převede text ve wiki syntaxi do XHTML.
  2.60 +	 *
  2.61 	 * @param wiki vstupní text v dané wiki syntaxi
  2.62 	 * @param syntaxe null nebo volitelně syntaxe (markdown, texy)
  2.63 	 * @return naformátované XHTML
  2.64 -	 * TODO: 
  2.65 -	 *	- vracet místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html
  2.66 -	 * - nebo kontrolovat validitu vygenerovaného kódu (v současnosti se spoléháme na bezchybnost markdownu)
  2.67 -	 
  2.68 +	 * TODO:
  2.69 +	 * - vracet místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo
  2.70 +	 * http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html
  2.71 +	 * - nebo kontrolovat validitu vygenerovaného kódu (v současnosti se spoléháme na bezchybnost
  2.72 +	 * markdownu případně texy)
  2.73 +	 *
  2.74 	 */
  2.75 	public static String formátujWiki(String wiki, String syntaxe) throws IOException {
  2.76 +		if (syntaxe == null || SYNTAXE.valueOf(syntaxe) == SYNTAXE.markdown) {
  2.77 +			return formátujMarkdown(wiki);
  2.78 +		} else if (SYNTAXE.valueOf(syntaxe) == SYNTAXE.texy) {
  2.79 +			return formátujTexy(wiki);
  2.80 +		} else {
  2.81 +			throw new IllegalArgumentException("Syntaxe není podporovaná: " + syntaxe);
  2.82 +		}
  2.83 +	}
  2.84 +
  2.85 +	private static String formátujMarkdown(String wiki) throws IOException {
  2.86 		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_MARKDOWN)) {
  2.87 			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  2.88 			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_MARKDOWN});
  2.89 @@ -70,5 +99,63 @@
  2.90 			return null;
  2.91 		}
  2.92 	}
  2.93 +
  2.94 +	/**
  2.95 +	 * Texy! syntaxe je experimentální a oficiálně nepodporovaná.
  2.96 +	 *
  2.97 +	 * TODO: až bude balíček texy pro GNU/Linuxové distribuce:
  2.98 +	 * http://forum.texy.info/cs/873-balicek-pro-linuxove-distribuce
  2.99 +	 * řešit stejně jako Markdown.
  2.100 +	 */
  2.101 +	private static String formátujTexy(String wiki) throws IOException {
  2.102 +		System.out.println("Pozor: Texy! wiki syntaxe je experimentální a oficiálně nepodporovaná.");
  2.103 +		System.out.println("Pozor: používáte na vlastní nebezpečí!");
  2.104 +		System.out.println("Pozor: text k interpretování bude odeslán na vzdálené URL: " + URL_TEXY);
  2.105 +		System.out.println("Pokračovat? [a/N]");
  2.106 +		int pokračovat = System.in.read();
  2.107 +
  2.108 +		if (pokračovat == 'a') {
  2.109 +			OutputStreamWriter požadavek = null;
  2.110 +			BufferedReader odpověď = null;
  2.111 +			final String kódování = "UTF-8";
  2.112 +			try {
  2.113 +				URL url = new URL(URL_TEXY);
  2.114 +				URLConnection spojeni = url.openConnection();
  2.115 +				spojeni.setDoOutput(true);
  2.116 +
  2.117 +				/** Odešleme data */
  2.118 +				požadavek = new OutputStreamWriter(spojeni.getOutputStream());
  2.119 +				požadavek.write(URLEncoder.encode(wiki, kódování));
  2.120 +				požadavek.flush();
  2.121 +
  2.122 +				/** Přijmeme odpověď */
  2.123 +				odpověď = new BufferedReader(new InputStreamReader(spojeni.getInputStream(), kódování));
  2.124 +				StringBuilder vysledek = new StringBuilder();
  2.125 +				String radka;
  2.126 +				while ((radka = odpověď.readLine()) != null) {
  2.127 +					vysledek.append(radka);
  2.128 +					vysledek.append("\n");
  2.129 +				}
  2.130 +
  2.131 +				return vysledek.toString();
  2.132 +			} catch (Exception e) {
  2.133 +				throw new RuntimeException("Chyba při zpracovávání Texy! syntaxe: " + wiki, e);
  2.134 +			} finally {
  2.135 +				try {
  2.136 +					požadavek.close();
  2.137 +				} catch (IOException e) {
  2.138 +					e.printStackTrace(System.err);
  2.139 +				}
  2.140 +				try {
  2.141 +					odpověď.close();
  2.142 +				} catch (IOException e) {
  2.143 +					e.printStackTrace(System.err);
  2.144 +				}
  2.145 +			}
  2.146 +		} else {
  2.147 +			String hláška = "Texy! wiki syntaxe nebyla interpretována. Zdrojový text nebyl nikam odeslán.";
  2.148 +			System.out.println(hláška);
  2.149 +			return "<!-- " + hláška + " -->";
  2.150 +		}
  2.151 +	}
  2.152 }
  2.153 -