Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 16:34:42 +0200
changeset 6801a8935caf7
parent 5 0a7c6c9357d3
child 7 5b46493979c9
Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.
analýza/princip.dot
build.xml
vstup/web.conf
šablona/atom.xsl
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/analýza/princip.dot	Sun Apr 03 02:39:06 2011 +0200
   1.2 +++ b/analýza/princip.dot	Sun Apr 03 16:34:42 2011 +0200
   1.3 @@ -1,11 +1,20 @@
   1.4 digraph princip {
   1.5   rankdir=LR
   1.6 
   1.7 -  gen		[label="Generátor" shape="box" labelURL="xxxxxxxx"]
   1.8 +  gen		[label="Generátor\n(Ant: build.xml)" shape="box"]
   1.9   xml		[label="Texty v XML"]
  1.10   xhtml	[label="XHTML web"]
  1.11 -  xslt	[label="XSLT šablona"]
  1.12 +  xslt	[label="XSLT šablony"]
  1.13 
  1.14 -  xml -> gen -> xhtml;
  1.15 +  atom	[label="Atom"]
  1.16 +  rss		[label="RSS"]
  1.17 +  sitemap	[label="sitemap.xml"]
  1.18 +
  1.19 +  xml -> gen;
  1.20   xslt -> gen;
  1.21 +
  1.22 +  gen -> xhtml;
  1.23 +  gen -> atom;
  1.24 +  gen -> rss;
  1.25 +  gen -> sitemap;
  1.26 }
   2.1 --- a/build.xml	Sun Apr 03 02:39:06 2011 +0200
   2.2 +++ b/build.xml	Sun Apr 03 16:34:42 2011 +0200
   2.3 @@ -7,19 +7,37 @@
   2.4 	<property name="temp" value="temp"/>
   2.5 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
   2.6 	
   2.7 -	<target name="generuj" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
   2.8 +	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
   2.9 +	</target>
  2.10 +	
  2.11 +	<target name="stránky" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
  2.12 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  2.13 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  2.14 -      <classpath location="${funkce}"/>
  2.15 -			
  2.16 -      <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  2.17 +			<classpath location="${funkce}"/>
  2.18 +			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  2.19 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  2.20 			</factory>
  2.21 -			
  2.22 -			<sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/>
  2.23 -			<sysproperty key="javax.xml.parsers.SAXParserFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl"/>
  2.24 -			<sysproperty key="org.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration" value="org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration"/>			
  2.25 		</xslt>
  2.26 	</target>
  2.27 	
  2.28 +	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml">
  2.29 +		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
  2.30 +			<param name="konfigurák" expression="../vstup/web.conf"/>
  2.31 +			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  2.32 +			<classpath location="${funkce}"/>			
  2.33 +			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  2.34 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  2.35 +			</factory>
  2.36 +		</xslt>	
  2.37 +	</target>
  2.38 +	
  2.39 +	<target name="kompiluj-funkce" description="">		
  2.40 +		<mkdir dir="${funkce}"/>
  2.41 +		<javac
  2.42 +			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  2.43 +			destdir="${funkce}"			
  2.44 +			includeAntRuntime="no">
  2.45 +		</javac>
  2.46 +	</target>
  2.47 +	
  2.48 </project>
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/vstup/web.conf	Sun Apr 03 16:34:42 2011 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,12 @@
   3.4 +<web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   3.5 +	<název>Chovatelská stanice tučňáků</název>
   3.6 +	<podtitul>vše pro tučňáky</podtitul>
   3.7 +	<autor>
   3.8 +		<jméno>František Kučera</jméno>
   3.9 +		<email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
  3.10 +	</autor>
  3.11 +	<url>https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/</url>
  3.12 +	<uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
  3.13 +	<kod>PokusnyWeb123</kod>
  3.14 +	
  3.15 +</web>
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/šablona/atom.xsl	Sun Apr 03 16:34:42 2011 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,44 @@
   4.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   4.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   4.6 +	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
   4.7 +	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   4.8 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   4.9 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  4.10 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  4.11 +	exclude-result-prefixes="fn g j">
  4.12 +	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
  4.13 +	
  4.14 +	<xsl:param name="konfigurák"></xsl:param>
  4.15 +	
  4.16 +	<xsl:template match="/">
  4.17 +		<!-- TODO: proměnná: -->
  4.18 +		<xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/>
  4.19 +	
  4.20 +		<feed>
  4.21 +			<title><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:název"/></title>
  4.22 +			<subtitle><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:podtitul"/></subtitle>
  4.23 +			<link rel="self" href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, 'atom.xml')}"/>
  4.24 +			<link href="{$konfigurace/g:web/g:url}"/>			
  4.25 +			<updated><xsl:value-of select="current-dateTime()"/></updated>			
  4.26 +			<author>
  4.27 +				<name><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:autor/g:jméno"/></name>
  4.28 +				<email><xsl:value-of select="$konfigurace/g:web/g:autor/g:email"/></email>
  4.29 +			</author>
  4.30 +			<id><xsl:value-of select="concat('urn:uuid:', $konfigurace/g:web/g:uuid)"/></id>
  4.31 +			
  4.32 +			<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[empty(g:stránka/g:skrytá) or not(g:stránka/g:skrytá)]">
  4.33 +				<entry>
  4.34 +					<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  4.35 +					<xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], '.xml', '')"/>
  4.36 +					<link href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, encode-for-uri($soubor), '.xhtml')}" />
  4.37 +					<id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/g:web/g:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id>
  4.38 +					<!--2010-10-09T20:51:04Z-->
  4.39 +					<updated><xsl:value-of select="j:posledníZměna(document-uri(.))"/></updated>
  4.40 +					<summary><xsl:value-of select="g:stránka/g:perex"/></summary>
  4.41 +				</entry>
  4.42 +			</xsl:for-each>
  4.43 +			
  4.44 +		</feed>
  4.45 +	</xsl:template>
  4.46 +	
  4.47 +</xsl:stylesheet>
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Sun Apr 03 16:34:42 2011 +0200
   5.3 @@ -0,0 +1,13 @@
   5.4 +package cz.frantovo.xmlWebGenerator;
   5.5 +
   5.6 +import java.io.File;
   5.7 +import java.util.Date;
   5.8 +import java.net.URI;
   5.9 +import java.net.URISyntaxException;
  5.10 +
  5.11 +public class Funkce {
  5.12 +    public static Date posledníZměna(String soubor) throws URISyntaxException {
  5.13 +        return new Date(new File(new URI(soubor)).lastModified());
  5.14 +    }
  5.15 +}
  5.16 +
   6.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 02:39:06 2011 +0200
   6.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 16:34:42 2011 +0200
   6.3 @@ -18,7 +18,9 @@
   6.4 	<xsl:template match="/">
   6.5 		<html>
   6.6 			<head>
   6.7 -				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>				
   6.8 +				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
   6.9 +				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate" />
  6.10 +				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate" />				
  6.11 			</head>
  6.12 			<body>
  6.13 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>