Tabulky #15: data tabulky můžeme načítat i ze souboru + můžeme určit oddělovač.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 19:39:28 +0100
changeset 70032c62852ef1
parent 69 e7908e307b61
child 71 895757141bff
Tabulky #15: data tabulky můžeme načítat i ze souboru + můžeme určit oddělovač.
vstup/kontakt.xml
vstup/telefonní-seznam.csv
šablona/makra/tabulka.xsl
   1.1 --- a/vstup/kontakt.xml	Sat Jan 07 19:06:18 2012 +0100
   1.2 +++ b/vstup/kontakt.xml	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   1.3 @@ -50,6 +50,14 @@
   1.4 		<p>
   1.5 			Ale protože je to tajné, tak vám neřekneme, co A, B a C znamenají.
   1.6 		</p>
   1.7 +		
   1.8 +		<h2>Telefonní seznam</h2>
   1.9 +		
  1.10 +		<p>
  1.11 +			Můžete nám kdykoli zavolat:
  1.12 +		</p>
  1.13 +		
  1.14 +		<m:tabulka src="telefonní-seznam.csv"/>
  1.15 
  1.16 	</text>
  1.17 
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/vstup/telefonní-seznam.csv	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   2.3 @@ -0,0 +1,6 @@
   2.4 +Osoba;Místnost;Telefon
   2.5 +pan továrník (majitel);1;+420 604 123456
   2.6 +pan ředitel;2;+420 604 123654
   2.7 +slečna sekretářka;2;+420 604 123465
   2.8 +Linuxový guru;3;+420 604 123546
   2.9 +Softwarový architekt;4;+420 604 123645
   3.1 --- a/šablona/makra/tabulka.xsl	Sat Jan 07 19:06:18 2012 +0100
   3.2 +++ b/šablona/makra/tabulka.xsl	Sat Jan 07 19:39:28 2012 +0100
   3.3 @@ -17,11 +17,11 @@
   3.4 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
   3.5 -->
   3.6 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3.7 -	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   3.8 -	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   3.9 -	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  3.10 -	exclude-result-prefixes="m">
  3.11 -	  
  3.12 +xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  3.13 +xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  3.14 +xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  3.15 +exclude-result-prefixes="m">
  3.16 +
  3.17 	<!--
  3.18 		Jednoduché tabulky
  3.19 		******************
  3.20 @@ -29,26 +29,44 @@
  3.21 		Sloupce oddělujeme tabulátorem (může jich být víc, minimálně však jeden, mezery nestačí).
  3.22 		První řádek se považuje za záhlaví (nadpisy sloupců).
  3.23 		*
  3.24 +		@src volitelně můžeme data tabulky načítat ze souboru 
  3.25 +		@oddělovač regulární výraz, který odděluje sloupce – např. „\t+“ pro tabulátory (výchozí pro tabulky vložené přímo do stránky) nebo „;“ pro středník (výchozí pro tabulky načítané ze souboru) 
  3.26 	-->
  3.27 -  <xsl:template match="m:tabulka">
  3.28 -  	<table>
  3.29 -  		<xsl:variable name="data" select="replace(replace(text(), '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
  3.30 -  		<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
  3.31 -  		<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
  3.32 -  		<thead>
  3.33 -  			<tr>
  3.34 -  				<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, '\t+')">
  3.35 -  					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  3.36 +	<xsl:template match="m:tabulka">
  3.37 +		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  3.38 +			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
  3.39 +			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
  3.40 +		</xsl:call-template>
  3.41 +	</xsl:template>
  3.42 +	
  3.43 +	<xsl:template match="m:tabulka[@src]">
  3.44 +		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  3.45 +			<xsl:with-param name="zadání" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
  3.46 +			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, ';')[1]"/>
  3.47 +		</xsl:call-template>
  3.48 +	</xsl:template>
  3.49 +	
  3.50 +	<xsl:template name="vykresliTabulku">
  3.51 +		<xsl:param name="zadání"/>
  3.52 +		<xsl:param name="oddělovač"/>
  3.53 +		<table>
  3.54 +			<xsl:variable name="data" select="replace(replace($zadání, '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
  3.55 +			<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
  3.56 +			<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
  3.57 +			<thead>
  3.58 +				<tr>
  3.59 +					<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, $oddělovač)">
  3.60 +						<xsl:if test="normalize-space(.)">
  3.61 							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  3.62 						</xsl:if>
  3.63 					</xsl:for-each>
  3.64 -  			</tr>
  3.65 -  		</thead>
  3.66 -  		<tbody>
  3.67 +				</tr>
  3.68 +			</thead>
  3.69 +			<tbody>
  3.70 				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
  3.71 					<xsl:if test="normalize-space(.)">
  3.72 						<tr>
  3.73 -							<xsl:for-each select="tokenize(., '\t+')">
  3.74 +							<xsl:for-each select="tokenize(., $oddělovač)">
  3.75 								<xsl:if test="normalize-space(.)">
  3.76 									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
  3.77 								</xsl:if>
  3.78 @@ -56,9 +74,9 @@
  3.79 						</tr>
  3.80 					</xsl:if>
  3.81 				</xsl:for-each>
  3.82 -  		</tbody>
  3.83 -  	</table>  
  3.84 -  </xsl:template>
  3.85 +			</tbody>
  3.86 +		</table>
  3.87 +	</xsl:template>
  3.88 
  3.89 </xsl:stylesheet>
  3.90