.hgignore
Sat, 31 Dec 2011 17:52:21 +0100 Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
Wed, 06 Jul 2011 22:37:22 +0200 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200 základ, první verze