šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 61 9503eb8377f1
child 77 2f11f0ba6f13
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  22 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  23 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  24 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  25 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  26 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  27 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  28 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  29 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  30 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  31 	<xsl:output 
  32 		method="xml" 
  33 		indent="yes" 
  34 		encoding="UTF-8"		
  35 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  36 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  37 	<xsl:include href="stránka-společné.xsl"/>
  38 	
  39 	<!-- 
  40 		Šablona stránky
  41 		***************
  42 	-->
  43 	<xsl:template match="/">
  44 		<html>
  45 			<head>
  46 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  47 					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
  48 				</xsl:if>
  49 				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
  50 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  51 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  52 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  53 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>
  54 			</head>
  55 			<body>
  56 				<div id="tělo">
  57 					<div id="záhlaví">
  58 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  59 					</div>
  60 					<div id="vnitřek">
  61 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
  62 						<ul id="nabídka">
  63 							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  64 								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  65 								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  66 								<li>
  67 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  68 									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  69 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  70 								</li>
  71 							</xsl:for-each>
  72 						</ul>
  73 						<div id="text">
  74 							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
  75 						</div>
  76 					</div>
  77 					<div id="zápatí">
  78 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  79 					</div>
  80 				</div>
  81 			</body>
  82 		</html>
  83 	</xsl:template>
  84   
  85 </xsl:stylesheet>