build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 06 Jul 2011 23:14:15 +0200
changeset 25 0d84061c9878
parent 24 63e404f454e8
child 31 da6ae32853cb
permissions -rw-r--r--
Seznam všech stránek formou odstavců.
   1 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   2 
   3 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
   4 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   5 	<property name="výstup" value="výstup"/>
   6 	<property name="šablona" value="šablona"/>
   7 	<property name="temp" value="temp"/>
   8 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
   9 	
  10 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  11 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  12 	
  13 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="agregace,stránky">
  14 	</target>
  15 	
  16 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,kompiluj-funkce">		
  17 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  18 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  19 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  20 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  21 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  22 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  23 			<classpath location="${funkce}"/>
  24 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  25 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  26 			</factory>
  27 		</xslt>
  28 	</target>
  29 	
  30 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  31 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  32 	
  33 		<!-- Atom -->
  34 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  35 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  36 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  37 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  38 			<classpath location="${funkce}"/>
  39 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  40 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  41 			</factory>
  42 		</xslt>
  43 		
  44 		<!-- RSS --> 
  45 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  46 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  47 			<classpath location="${funkce}"/>
  48 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  49 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  50 			</factory>
  51 		</xslt>
  52 		
  53 		<!-- Sitemap.xml -->
  54 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  55 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  56 			<classpath location="${funkce}"/>
  57 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  58 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  59 			</factory>
  60 		</xslt>
  61 		
  62 		<!-- Seznam stránek --> 
  63 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  64 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  65 			<classpath location="${funkce}"/>
  66 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  67 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
  68 			</factory>
  69 		</xslt>
  70 		
  71 	</target>
  72 	
  73 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">		
  74 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  75 		<javac
  76 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  77 			destdir="${funkce}"			
  78 			includeAntRuntime="no">
  79 		</javac>
  80 	</target>
  81 	
  82 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  83 		<copy todir="${výstup}">
  84 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  85 		</copy>
  86 	</target>
  87 	
  88 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  89 		<delete includeemptydirs="true">
  90 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  91 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  92 		</delete>
  93 	</target>
  94 	
  95 </project>