šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 02:39:06 +0200
changeset 5 0a7c6c9357d3
parent 4 1bb39595a51c
child 6 801a8935caf7
permissions -rw-r--r--
Při kopírování elementů vynecháme nepoužité xmlns deklarace.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   6 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   7 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   8 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   9 	exclude-result-prefixes="fn h g">
  10 	<xsl:output 
  11 		method="xml" 
  12 		indent="yes" 
  13 		encoding="UTF-8"		
  14 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  15 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  16 	
  17 	<!-- Celý dokument: -->
  18 	<xsl:template match="/">
  19 		<html>
  20 			<head>
  21 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>				
  22 			</head>
  23 			<body>
  24 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  25 				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  26 				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
  27 				<ul id="nabídka">
  28 					<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
  29 						<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  30 						<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  31 						<li>
  32 							<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  33 							<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  34 							<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  35 						</li>
  36 					</xsl:for-each>
  37 				</ul>
  38 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  39 			</body>
  40 		</html>
  41 	</xsl:template>
  42 	
  43 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  44 	<xsl:template match="*">
  45 		<xsl:element name="{name()}">
  46 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  47 			<xsl:apply-templates/>
  48 		</xsl:element>
  49   </xsl:template>
  50 
  51 </xsl:stylesheet>