šablona/sitemap.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 61 9503eb8377f1
child 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
franta-hg@9
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@9
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@9
  20
	xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
franta-hg@9
  21
	xmlns:a="http://www.w3.org/2005/Atom"
franta-hg@9
  22
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@9
  23
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@9
  24
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@18
  25
	exclude-result-prefixes="fn j a">
franta-hg@9
  26
	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
franta-hg@9
  27
	
franta-hg@9
  28
	<xsl:template match="/">
franta-hg@9
  29
		<urlset>
franta-hg@9
  30
			<xsl:apply-templates select="a:feed/a:entry"/>
franta-hg@9
  31
		</urlset>
franta-hg@9
  32
	</xsl:template>
franta-hg@9
  33
	
franta-hg@9
  34
	<xsl:template match="a:entry">
franta-hg@9
  35
		<url>
franta-hg@9
  36
			<loc><xsl:value-of select="a:link/@href"/></loc>
franta-hg@9
  37
			<lastmod><xsl:value-of select="a:updated"/></lastmod>
franta-hg@9
  38
		</url>
franta-hg@9
  39
	</xsl:template>
franta-hg@9
  40
	
franta-hg@9
  41
</xsl:stylesheet>