šablona/seznam.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 61 9503eb8377f1
child 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
franta-hg@24
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@24
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@24
  20
	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@24
  21
	xmlns:a="http://www.w3.org/2005/Atom"
franta-hg@24
  22
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
franta-hg@24
  23
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@24
  24
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@24
  25
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@24
  26
	exclude-result-prefixes="fn j a">
franta-hg@24
  27
	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
franta-hg@24
  28
	
franta-hg@24
  29
	<xsl:template match="/">
franta-hg@24
  30
		<stránka
franta-hg@24
  31
			xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@25
  32
			xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
franta-hg@25
  33
			<skrytá>ano</skrytá>
franta-hg@24
  34
			<nadpis>Seznam všech stránek</nadpis>
franta-hg@24
  35
			<perex>Všechny stránky tohoto webu.</perex>			
franta-hg@25
  36
			<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">				
franta-hg@25
  37
				<xsl:apply-templates select="a:feed/a:entry"/>								
franta-hg@24
  38
			</text>	
franta-hg@24
  39
		</stránka>		
franta-hg@24
  40
	</xsl:template>
franta-hg@24
  41
	
franta-hg@24
  42
	<xsl:template match="a:entry">
franta-hg@25
  43
		<p style="seznamStranek">
franta-hg@25
  44
			<xsl:variable name="základníUrl" select="//a:feed/a:link[not(@rel)]/@href"/>
franta-hg@25
  45
			<a href="{replace(a:link/@href, $základníUrl, '')}"><xsl:value-of select="a:title"/></a>
franta-hg@25
  46
franta-hg@25
  47
			<xsl:value-of select="a:summary"/>
franta-hg@26
  48
			(<xsl:value-of select="format-dateTime(adjust-dateTime-to-timezone(a:updated),
franta-hg@26
  49
				'[D1].[M1]. [Y0001] [H1]:[m01]')"/>)
franta-hg@25
  50
		</p>				
franta-hg@24
  51
	</xsl:template>
franta-hg@24
  52
	
franta-hg@24
  53
</xsl:stylesheet>