šablona/rss.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 16:52:30 +0100
changeset 76 c7746d95283d
parent 61 9503eb8377f1
child 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
Rozdělení knihovny funkcí podle maker, ve kterých se funkce používají. #8
franta-hg@8
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@8
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@8
  20
	xmlns:a="http://www.w3.org/2005/Atom"
franta-hg@9
  21
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
franta-hg@8
  22
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@8
  23
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@8
  24
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@18
  25
	exclude-result-prefixes="fn j a">
franta-hg@8
  26
	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
franta-hg@8
  27
	
franta-hg@8
  28
	<xsl:template match="/">		
franta-hg@8
  29
		<rss version="2.0">
franta-hg@8
  30
			<channel>
franta-hg@8
  31
				<xsl:variable name="url" select="a:feed/a:link[not(@rel)]/@href"/>
franta-hg@8
  32
				<title><xsl:value-of select="a:feed/a:title"/></title>
franta-hg@8
  33
				<link><xsl:value-of select="$url"/></link>
franta-hg@8
  34
				<description><xsl:value-of select="a:feed/a:subtitle"/></description>				
franta-hg@8
  35
				<atom:link rel="self" href="{$url}rss.xml"/>
franta-hg@8
  36
				<xsl:apply-templates select="a:feed/a:entry"/>
franta-hg@8
  37
			</channel>
franta-hg@8
  38
		</rss>		
franta-hg@8
  39
	</xsl:template>
franta-hg@8
  40
	
franta-hg@8
  41
	<xsl:template match="a:entry">
franta-hg@8
  42
		<item>		
franta-hg@8
  43
			<title><xsl:value-of select="a:title"/></title>
franta-hg@8
  44
			<link><xsl:value-of select="a:link/@href"/></link>
franta-hg@8
  45
			<description><xsl:value-of select="a:summary"/></description>
franta-hg@8
  46
			<guid><xsl:value-of select="a:id"/></guid>
franta-hg@8
  47
			<pubDate><xsl:value-of select="format-dateTime(a:updated,
franta-hg@8
  48
        '[FNn,*-3], [D01] [MNn,*-3] [Y0001] [H01]:[m01]:[s01] [Z]',
franta-hg@8
  49
        'en',
franta-hg@8
  50
        'ISO',
franta-hg@8
  51
        'US')"/></pubDate>		
franta-hg@8
  52
		</item>
franta-hg@8
  53
	</xsl:template>
franta-hg@8
  54
	
franta-hg@8
  55
</xsl:stylesheet>