šablona/makra.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 17:26:24 +0100
changeset 78 7e478bfa5694
parent 61 9503eb8377f1
child 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@51
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  20
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  21
	xmlns:XSL="http://example.com/XSL">
franta-hg@51
  22
	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" />
franta-hg@51
  23
	<xsl:namespace-alias stylesheet-prefix="XSL" result-prefix="xsl"/>
franta-hg@51
  24
	
franta-hg@51
  25
	<xsl:template match="/">
franta-hg@51
  26
		<XSL:stylesheet version="2.0">
franta-hg@51
  27
		<xsl:text>
franta-hg@51
  28
</xsl:text>
franta-hg@51
  29
		<xsl:comment>
franta-hg@51
  30
	Tento seznam maker je automaticky generovaný.
franta-hg@57
  31
	Neupravujte ho ručně – smažte ho a použijte příkaz „ant makra“.
franta-hg@51
  32
</xsl:comment>
franta-hg@51
  33
		<xsl:text>
franta-hg@51
  34
  </xsl:text>
franta-hg@51
  35
			<!-- Makra dodávaná jako součást programu: -->
franta-hg@51
  36
			<xsl:for-each select="collection('./makra/?select=*.xsl')">
franta-hg@51
  37
				<XSL:include href="{document-uri(.)}"/>
franta-hg@51
  38
			</xsl:for-each>
franta-hg@51
  39
			
franta-hg@57
  40
			<!-- Uživatelská makra: -->
franta-hg@51
  41
			<xsl:for-each select="collection('../vstup/makra/?select=*.xsl')">
franta-hg@51
  42
				<XSL:include href="{document-uri(.)}"/>
franta-hg@51
  43
			</xsl:for-each>
franta-hg@51
  44
		</XSL:stylesheet>
franta-hg@51
  45
	</xsl:template>
franta-hg@51
  46
	
franta-hg@51
  47
</xsl:stylesheet>