vstup/zápatí.inc
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 01:46:20 +0200
changeset 4 1bb39595a51c
parent 2 ab9099ff88fa
child 12 3719b121c3c4
permissions -rw-r--r--
genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.
franta-hg@2
   1
<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
franta-hg@2
   2
	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
franta-hg@2
   3
		<p class="zápatí">
franta-hg@2
   4
			Zápatí, které bude na <strong>všech</strong> stránkách.
franta-hg@2
   5
		</p>
franta-hg@2
   6
  </text>  
franta-hg@2
   7
</stránka>
franta-hg@2
   8