vstup/zápatí.inc
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 23:15:36 +0200
changeset 12 3719b121c3c4
parent 2 ab9099ff88fa
child 18 45e41566f8a6
permissions -rw-r--r--
Konečně nějaký vzhled pro ukázkové stránky, CSS, patička, trochu lorem ipsum.
franta-hg@2
   1
<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
franta-hg@2
   2
	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
franta-hg@12
   3
		<p>
franta-hg@12
   4
			Poháněno tučňákem. Vytvořeno pomocí <a href="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/">XML Web generátoru</a>. Používá XML, XSLT, Ant a další dobroty.
franta-hg@2
   5
		</p>
franta-hg@2
   6
  </text>  
franta-hg@2
   7
</stránka>
franta-hg@2
   8