libevent: identifikace serverových soketů a jednotlivých spojení (pomocí čísel FD)
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 20 Nov 2016 18:22:56 +0100
changeset 39988b56d4a7b8
parent 38 6ec32ee08feb
child 40 ba40af6cf815
libevent: identifikace serverových soketů a jednotlivých spojení (pomocí čísel FD)
c++/domain-socket-bridge/domain-socket-bridge.c
   1.1 --- a/c++/domain-socket-bridge/domain-socket-bridge.c	Sat Nov 19 23:29:47 2016 +0100
   1.2 +++ b/c++/domain-socket-bridge/domain-socket-bridge.c	Sun Nov 20 18:22:56 2016 +0100
   1.3 @@ -13,8 +13,6 @@
   1.4 #include <sys/un.h>
   1.5 #include <unistd.h>
   1.6 
   1.7 -#define MAX_LINE 16384
   1.8 -
   1.9 static const char MESSAGE[] = "Hello, World!\n";
  1.10 
  1.11 static const char PATH[] = "./roura";
  1.12 @@ -59,6 +57,9 @@
  1.13 		return 1;
  1.14 	}
  1.15 
  1.16 +	// identifikátor serverového soketu (v současnosti číslo FD)
  1.17 +	printf("Nasloucháme: sun_path = %s → socketId = %d\n", sun.sun_path, listener);
  1.18 +
  1.19 	listener_event = event_new(base, listener, EV_READ | EV_PERSIST, listener_cb, (void*) base);
  1.20 
  1.21 	if (!listener_event) {
  1.22 @@ -82,6 +83,7 @@
  1.23 	event_base_free(base);
  1.24 
  1.25 	// smažeme soket na disku / soubor -- jinak by program příště spadl na bind()
  1.26 +	// TODO: co když soket někdo přesune a místo něj dá jiný soubor?
  1.27 	unlink(PATH);
  1.28 
  1.29 	printf("done\n");
  1.30 @@ -100,12 +102,13 @@
  1.31 		return;
  1.32 	} else if (fd > FD_SETSIZE) {
  1.33 		// FD_SETSIZE = 1024 -- Proč? Co když bude spojení víc?
  1.34 +		fprintf(stderr, "fd (%d) > FD_SETSIZE (%d)", fd, FD_SETSIZE);
  1.35 		close(fd);
  1.36 		return;
  1.37 	}
  1.38 
  1.39 	evutil_make_socket_nonblocking(fd);
  1.40 -	
  1.41 +
  1.42 	print_socket_info(fd);
  1.43 
  1.44 	bev = bufferevent_socket_new(base, fd, BEV_OPT_CLOSE_ON_FREE);
  1.45 @@ -114,17 +117,22 @@
  1.46 		event_base_loopbreak(base);
  1.47 		return;
  1.48 	}
  1.49 -	bufferevent_setcb(bev, conn_read_cb, conn_write_cb, conn_event_cb, (void*) "TODO: tady bude informace o spojení");
  1.50 -	bufferevent_setwatermark(bev, EV_READ, 0, MAX_LINE);
  1.51 +
  1.52 +	// identifikátor navázaného spojení (v současnosti číslo FD)
  1.53 +	int * connectionId = (int*) malloc(sizeof (fd));
  1.54 +	*connectionId = fd;
  1.55 +
  1.56 +
  1.57 +	bufferevent_setcb(bev, conn_read_cb, conn_write_cb, conn_event_cb, (void*) connectionId);
  1.58 	bufferevent_enable(bev, EV_READ | EV_WRITE);
  1.59 
  1.60 -	printf("někdo se k nám připojil! / %p\n", bev);
  1.61 +	printf("někdo se k nám připojil! socketId = %d → connectionId = %d / bev = %p\n", listener, *connectionId, bev);
  1.62 
  1.63 	bufferevent_write(bev, MESSAGE, strlen(MESSAGE));
  1.64 }
  1.65 
  1.66 static void conn_read_cb(struct bufferevent *bev, void *user_data) {
  1.67 -	printf("conn_read_cb: user_data = '%s'\n", (char*) user_data);
  1.68 +	printf("conn_read_cb: connectionId = %d\n", *((int*) user_data));
  1.69 
  1.70 	/* This callback is invoked when there is data to read on bev. */
  1.71 	struct evbuffer *input = bufferevent_get_input(bev);
  1.72 @@ -149,7 +157,7 @@
  1.73 }
  1.74 
  1.75 static void conn_write_cb(struct bufferevent *bev, void *user_data) {
  1.76 -	printf("conn_write_cb: user_data = '%s'\n", (char*) user_data);
  1.77 +	printf("conn_write_cb: connectionId = %d\n", *((int*) user_data));
  1.78 
  1.79 	struct evbuffer *output = bufferevent_get_output(bev);
  1.80 	if (evbuffer_get_length(output) == 0) {
  1.81 @@ -161,16 +169,18 @@
  1.82 }
  1.83 
  1.84 static void conn_event_cb(struct bufferevent *bev, short events, void *user_data) {
  1.85 -	printf("conn_event_cb: user_data = '%s'\n", (char*) user_data);
  1.86 +	int connectionId = *((int*) user_data);
  1.87 +	printf("conn_event_cb: connectionId = %d\n", connectionId);
  1.88 
  1.89 	if (events & BEV_EVENT_EOF) {
  1.90 -		printf("Connection closed.\n");
  1.91 +		printf("Connection closed: connectionId = %d\n", connectionId);
  1.92 	} else if (events & BEV_EVENT_ERROR) {
  1.93 -		printf("Got an error on the connection: %s\n", strerror(errno));
  1.94 +		printf("Got an error on the connectionId = %d: %s\n", connectionId, strerror(errno));
  1.95 	}
  1.96 
  1.97 	// None of the other events can happen here, since we haven't enabled timeouts
  1.98 	bufferevent_free(bev);
  1.99 +	free(user_data);
  1.100 }
  1.101 
  1.102 static void signal_cb(evutil_socket_t sig, short events, void *user_data) {