c++/přepis-cli-parametrů/Makefile
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 15 May 2020 20:32:37 +0200
changeset 59 d6614ad97bed
parent 54 2a22f9959ea3
permissions -rw-r--r--
LV2: modul zesilovače, dle oficiálního příkladu, ale bez závislosti na Pythonu – stačí gcc a make
   1 CXX=g++
   2 CXXFLAGS += -std=c++17 -Wall
   3 
   4 APP=přepis-cli-parametrů
   5 PROGNAME=$(APP)
   6 SRC=$(APP).cpp
   7 
   8 ALL: $(PROGNAME)
   9 
  10 $(PROGNAME): $(SRC)
  11 	$(CXX) $(CXXFLAGS) -o $(PROGNAME) $(SRC)
  12 
  13 clean:
  14 	rm -f $(PROGNAME)
  15 
  16 run: $(PROGNAME)
  17 	./$(PROGNAME) první druhý třetí
  18