c++/led-displej/led-displej.cpp
changeset 16 131d2652b241
child 37 0a06481eec13
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/c++/led-displej/led-displej.cpp	Tue Apr 24 21:02:52 2012 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,64 @@
   1.4 +#include <stdlib.h>
   1.5 +#include <iostream>
   1.6 +
   1.7 +/**
   1.8 + * Slouží k ovládání LED displeje pomocí řadiče M5482 připojeného na LPT port.
   1.9 + * Používají se jen dva piny: DATA a CLOCK signál.
  1.10 + */
  1.11 +
  1.12 +/**
  1.13 + * = 1 → normální běh
  1.14 + * > 1 → zpomalené pro ladění
  1.15 + */
  1.16 +const int BRZDA = 100000;
  1.17 +
  1.18 +void zapisSeriove(bool hodnoty[]);
  1.19 +void zapisData(bool hodnota);
  1.20 +void zapisClock(bool hodnota);
  1.21 +void cekej(int mikroSekund);
  1.22 +
  1.23 +int main() {
  1.24 +	std::cout << "spouštím program LED Displej" << std::endl;
  1.25 +	
  1.26 +	bool hodnoty[] = {1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1};
  1.27 +	
  1.28 +	std::cout << "velikost pole: " << sizeof(hodnoty) << std::endl; // vypíše 36
  1.29 +	
  1.30 +	zapisSeriove(hodnoty);
  1.31 +}
  1.32 +
  1.33 +void zapisSeriove(bool hodnoty[]) {
  1.34 +	std::cout << "velikost pole ve funkci: " << sizeof(hodnoty) << std::endl; // vypíše 8
  1.35 +	for (int i = 0; i < sizeof(hodnoty); i++) {
  1.36 +		zapisData(hodnoty[i]);
  1.37 +		cekej(1);
  1.38 +		zapisClock(true);
  1.39 +		cekej(1);
  1.40 +		zapisClock(false);
  1.41 +		cekej(1);
  1.42 +		std::cout << "---" << std::endl;
  1.43 +	}
  1.44 +}
  1.45 +
  1.46 +void zapisData(bool hodnota) {
  1.47 +	std::cout << "DATA = " << hodnota << std::endl;
  1.48 +	if (hodnota) {
  1.49 +		// TODO: zapsat na LPT
  1.50 +	} else {
  1.51 +		// TODO: zapsat na LPT
  1.52 +	}
  1.53 +}
  1.54 +
  1.55 +void zapisClock(bool hodnota) {
  1.56 +	std::cout << "CLOCK = " << hodnota << std::endl;
  1.57 +	if (hodnota) {
  1.58 +		// TODO: zapsat na LPT
  1.59 +	} else {
  1.60 +		// TODO: zapsat na LPT
  1.61 +	}
  1.62 +}
  1.63 +
  1.64 +void cekej(int mikroSekund) {
  1.65 +	usleep(mikroSekund*BRZDA);
  1.66 +}
  1.67 +