#20 Skriptování: vnořování maker – zadání tabulky nebo diagramu může být generované skriptem.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 05 Jul 2012 23:31:49 +0200
changeset 111d59023a42d4b
parent 110 d43098fac783
child 112 7d4b23ccf144
#20 Skriptování: vnořování maker – zadání tabulky nebo diagramu může být generované skriptem.
vstup/skriptování.xml
šablona/makra/diagramy.xsl
šablona/makra/tabulka.xsl
   1.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Thu Jul 05 21:13:56 2012 +0200
   1.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Thu Jul 05 23:31:49 2012 +0200
   1.3 @@ -74,7 +74,7 @@
   1.4 use strict;
   1.5 use warnings;
   1.6 
   1.7 -open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"});
   1.8 +open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"}) or die $!;
   1.9 my %skripty;
  1.10 
  1.11 while (<XML>) {
  1.12 @@ -88,7 +88,7 @@
  1.13 }
  1.14 			]]></m:skript></pre>
  1.15 
  1.16 -			<h3>BASH – ukázka</h3>
  1.17 +		<h3>BASH – ukázka</h3>
  1.18 		<pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
  1.19 echo -n "Právě je: ";
  1.20 date;
  1.21 @@ -145,7 +145,7 @@
  1.22 echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
  1.23 		]]></m:skript></pre>
  1.24 
  1.25 -		<h2>Makra ve skriptech</h2>
  1.26 +		<h2 id="makraVeSkriptech">Makra ve skriptech</h2>
  1.27 		<p>
  1.28 			XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují.
  1.29 			<m:skript jazyk="bash" výstup="xhtml"><![CDATA[
  1.30 @@ -222,7 +222,8 @@
  1.31 				nikoli v <em>datovém souboru</em> (XML stránka).
  1.32 			</m:podČarou>
  1.33 			jiná makra – mj. skripty.
  1.34 -			Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu:
  1.35 +			Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu
  1.36 +			– ten umí vypsat historii úložiště v XML, které následně snadno zpracujeme v XSLT.
  1.37 		</p>
  1.38 
  1.39 		<m:hg-verze/>
  1.40 @@ -231,6 +232,60 @@
  1.41 			Toto makro naleznete v souboru <code>vstup/makra/hg-verze.xsl</code>.
  1.42 		</p>
  1.43 
  1.44 +		<h2>Vnořování maker</h2>
  1.45 +		<p>
  1.46 +			Trochu jiný případ je vnořování maker na stránce.
  1.47 +			Např. si chceme vypsat vybrané internetové služby:
  1.48 +		</p>
  1.49 +		<m:tabulka>
  1.50 +			<m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  1.51 +use strict;
  1.52 +use warnings;
  1.53 +
  1.54 +print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
  1.55 +open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
  1.56 +while (<S>) {
  1.57 +	if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
  1.58 +		print "$2\t$1\t$3\n";
  1.59 +	}
  1.60 +}
  1.61 +			]]></m:skript>
  1.62 +		</m:tabulka>
  1.63 +		
  1.64 +		<p>
  1.65 +			Pro vygenerování použijeme dvě makra – tabulku a skript – která vložíme do textu stránky:
  1.66 +		</p>
  1.67 +		
  1.68 +		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[
  1.69 +<m:tabulka>
  1.70 +	<m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  1.71 +		print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
  1.72 +		open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
  1.73 +		while (<S>) {
  1.74 +			if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
  1.75 +				print "$2\t$1\t$3\n";
  1.76 +			}
  1.77 +		}
  1.78 +	]]]]>&gt;<![CDATA[</m:skript>
  1.79 +</m:tabulka>]]></m:pre>
  1.80 +
  1.81 +		<p>
  1.82 +			Ve skriptu v tomto případě negenerujeme XHTML značky, ale CSV (s tabulátory)
  1.83 +			a o převod na XHTML tabulku se postará XSL šablona.
  1.84 +		</p>
  1.85 +
  1.86 +		<!--
  1.87 +			Nebo to taky můžeme napsat na jeden řádek:
  1.88 +			cat /etc/services | perl -ne 'if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) { print "$2\t$1\t$3\n";}'
  1.89 +			a vložit do tabulky jako BASH skript :-)
  1.90 +		-->
  1.91 +
  1.92 +		<p>
  1.93 +			Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraVeSkriptech">diagramu</a> –
  1.94 +			negenerovat skriptem značky makra, ale pouze jeho obsah – zadání diagramu, nebo jen jeho část.
  1.95 +			Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky.
  1.96 +		</p>
  1.97 +
  1.98 	</text>
  1.99 
  1.100 </stránka>
   2.1 --- a/šablona/makra/diagramy.xsl	Thu Jul 05 21:13:56 2012 +0200
   2.2 +++ b/šablona/makra/diagramy.xsl	Thu Jul 05 23:31:49 2012 +0200
   2.3 @@ -35,8 +35,11 @@
   2.4 		@src zadání diagramu načteme ze souboru (potom je výchozí kompletní = 'ne')
   2.5 	-->
   2.6 	<xsl:template match="m:diagram">
   2.7 +		<xsl:variable name="zadání">
   2.8 +			<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
   2.9 +		</xsl:variable>
  2.10 		<xsl:call-template name="vložDiagram">
  2.11 -			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
  2.12 +			<xsl:with-param name="zadání" select="$zadání"/>
  2.13 			<xsl:with-param name="kompletní" select="@kompletní = 'ano'"/>
  2.14 		</xsl:call-template>
  2.15 	</xsl:template>
   3.1 --- a/šablona/makra/tabulka.xsl	Thu Jul 05 21:13:56 2012 +0200
   3.2 +++ b/šablona/makra/tabulka.xsl	Thu Jul 05 23:31:49 2012 +0200
   3.3 @@ -39,6 +39,18 @@
   3.4 		</xsl:call-template>
   3.5 	</xsl:template>
   3.6 	
   3.7 +	<!-- Skript je potřeba interpretovat ještě před tabulkou – ostatní makra budou interpretovat uvnitř buněk -->
   3.8 +	<xsl:template match="m:tabulka[m:skript]">
   3.9 +		<xsl:variable name="zadání">
  3.10 +			<xsl:apply-templates select="*"/>
  3.11 +		</xsl:variable>
  3.12 +		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  3.13 +			<xsl:with-param name="zadání" select="$zadání"/>
  3.14 +			<xsl:with-param name="oddělovač" select="(@oddělovač, '\t+')[1]"/>
  3.15 +		</xsl:call-template>
  3.16 +	</xsl:template>
  3.17 +	
  3.18 +	<!-- Tabulka načítaná ze souboru: -->
  3.19 	<xsl:template match="m:tabulka[@src]">
  3.20 		<xsl:call-template name="vykresliTabulku">
  3.21 			<xsl:with-param name="zadání" select="m:načti-textový-soubor(@src)"/>
  3.22 @@ -46,6 +58,7 @@
  3.23 		</xsl:call-template>
  3.24 	</xsl:template>
  3.25 	
  3.26 +	<!-- TODO: Umožnit použití maker a značek uvnitř buněk tabulky. -->
  3.27 	<xsl:template name="vykresliTabulku">
  3.28 		<xsl:param name="zadání"/>
  3.29 		<xsl:param name="oddělovač"/>