Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8 v0.1
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 30 Apr 2011 20:20:54 +0200
changeset 19b81b96475fe0
parent 18 45e41566f8a6
child 20 29361e026fa3
Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8
vstup/makra.xsl
šablona/makra.xsl
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/vstup/makra.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,33 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   1.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.7 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.8 +	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   1.9 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  1.10 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  1.11 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  1.12 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  1.13 +	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  1.14 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  1.15 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
  1.16 +  
  1.17 +  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  1.18 +  <xsl:template match="m:měřák">
  1.19 +  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  1.20 +  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  1.21 +		<xsl:choose>			
  1.22 +			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  1.23 +				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  1.24 +					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
  1.25 +					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  1.26 +						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  1.27 +					</p>	
  1.28 +				</div>
  1.29 +			</xsl:when>
  1.30 +			<xsl:otherwise>
  1.31 +				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  1.32 +			</xsl:otherwise>
  1.33 +		</xsl:choose>
  1.34 +	</xsl:template>
  1.35 +
  1.36 +</xsl:stylesheet>
  1.37 \ No newline at end of file
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/šablona/makra.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,1 @@
   2.4 +../vstup/makra.xsl
   2.5 \ No newline at end of file
   3.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 30 19:34:55 2011 +0200
   3.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
   3.3 @@ -9,21 +9,22 @@
   3.4 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   3.5 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   3.6 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   3.7 -	exclude-result-prefixes="fn h s k xs m">
   3.8 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
   3.9 	<xsl:output 
  3.10 		method="xml" 
  3.11 		indent="yes" 
  3.12 		encoding="UTF-8"		
  3.13 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  3.14 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  3.15 -	
  3.16 -	<!-- Vstupní adresář: -->
  3.17 +		
  3.18 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  3.19 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  3.20 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  3.21 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  3.22 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  3.23 	
  3.24 +	<xsl:include href="makra.xsl"/>
  3.25 +	
  3.26 	<!-- Celý dokument: -->
  3.27 	<xsl:template match="/">
  3.28 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  3.29 @@ -111,24 +112,5 @@
  3.30   		<xsl:apply-templates/>
  3.31   	</a>
  3.32   </xsl:template>
  3.33 -  
  3.34 -  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  3.35 -  <xsl:template match="m:měřák">
  3.36 -  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  3.37 -  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  3.38 -		<xsl:choose>			
  3.39 -			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  3.40 -				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  3.41 -					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
  3.42 -					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  3.43 -						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  3.44 -					</p>	
  3.45 -				</div>
  3.46 -			</xsl:when>
  3.47 -			<xsl:otherwise>
  3.48 -				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  3.49 -			</xsl:otherwise>
  3.50 -		</xsl:choose>
  3.51 -	</xsl:template>
  3.52 
  3.53 </xsl:stylesheet>