#15 Tabulky: čísla budou zarovnaná doprava
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 08 Feb 2012 10:16:39 +0100
changeset 90ae439159d833
parent 89 86e00409add5
child 91 1a70b4045a19
#15 Tabulky: čísla budou zarovnaná doprava
vstup/css/styl.css
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Diagram.java
šablona/makra/tabulka.xsl
   1.1 --- a/vstup/css/styl.css	Wed Feb 08 10:16:04 2012 +0100
   1.2 +++ b/vstup/css/styl.css	Wed Feb 08 10:16:39 2012 +0100
   1.3 @@ -9,6 +9,16 @@
   1.4 	border: none;
   1.5 }
   1.6 
   1.7 +a:hover {
   1.8 +	text-shadow: 1px 1px 1px #eee;
   1.9 +}
  1.10 +a[href^="https://"]:hover {
  1.11 +	text-shadow: 1px 1px 1px #6f6;
  1.12 +}
  1.13 +a[href^="http://"]:hover {
  1.14 +	text-shadow: 1px 1px 1px #66f;
  1.15 +}
  1.16 +
  1.17 #tělo {
  1.18 	width: 900px;
  1.19 	text-align: left;
  1.20 @@ -44,6 +54,7 @@
  1.21 
  1.22 #nabídka a:hover {
  1.23 	color: #77bed2;
  1.24 +	text-shadow: none;
  1.25 }
  1.26 
  1.27 #text {
  1.28 @@ -116,6 +127,9 @@
  1.29 	padding-left: 6px;
  1.30 	padding-right: 6px;
  1.31 }
  1.32 +td.číslo {
  1.33 +	text-align: right;
  1.34 +}
  1.35 thead tr {
  1.36 	background: grey;
  1.37 	color:black;
   2.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Diagram.java	Wed Feb 08 10:16:04 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Diagram.java	Wed Feb 08 10:16:39 2012 +0100
   2.3 @@ -95,7 +95,7 @@
   2.4 			 * TODO: generovat i PNG bitmapu
   2.5 			 */
   2.6 			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
   2.7 -			vstupProcesu.print(zdroják.toString());
   2.8 +			vstupProcesu.print(zdroják);
   2.9 			vstupProcesu.close();
  2.10 
  2.11 			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
   3.1 --- a/šablona/makra/tabulka.xsl	Wed Feb 08 10:16:04 2012 +0100
   3.2 +++ b/šablona/makra/tabulka.xsl	Wed Feb 08 10:16:39 2012 +0100
   3.3 @@ -68,7 +68,12 @@
   3.4 						<tr>
   3.5 							<xsl:for-each select="tokenize(., $oddělovač)">
   3.6 								<xsl:if test="normalize-space(.)">
   3.7 -									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
   3.8 +									<xsl:element name="td">
   3.9 +										<xsl:if test="number(normalize-space(.))">
  3.10 +											<xsl:attribute name="class">číslo</xsl:attribute>
  3.11 +										</xsl:if>
  3.12 +										<xsl:value-of select="normalize-space(.)"/>
  3.13 +									</xsl:element>
  3.14 								</xsl:if>
  3.15 							</xsl:for-each>
  3.16 						</tr>