#20 Skriptování: možnost spouštět skripty ze souborů (atribut: src).
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 01 Jul 2012 14:43:21 +0200
changeset 103aa91d1c6d4c1
parent 102 ca045963fced
child 104 9224b3d36c61
#20 Skriptování: možnost spouštět skripty ze souborů (atribut: src).
vstup/skriptování-proměnné.pl
vstup/skriptování.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java
šablona/makra/skriptování.xsl
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/vstup/skriptování-proměnné.pl	Sun Jul 01 14:43:21 2012 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,16 @@
   1.4 +#!/usr/bin/perl
   1.5 +
   1.6 +# Projde zdroják v javě a najde v něm,
   1.7 +# jaké proměnné prostředí se nastavují pro běh skriptů
   1.8 +
   1.9 +use strict;
  1.10 +use warnings;
  1.11 +
  1.12 +open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  1.13 +
  1.14 +while (<JAVA>) {
  1.15 +	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
  1.16 +		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
  1.17 +	}
  1.18 +}
  1.19 +
   2.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Sat Jun 23 23:19:09 2012 +0200
   2.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Sun Jul 01 14:43:21 2012 +0200
   2.3 @@ -21,9 +21,16 @@
   2.4 		</p>
   2.5 
   2.6 		<p>
   2.7 -			Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah.
   2.8 -			Tato funkce ale může být nebezpečná – pokud byste spustili generátor na stránkách,
   2.9 +			Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah – 
  2.10 +			jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>zapíná se pomocí atributu 
  2.11 +			<code>výstup="xml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování – 
  2.12 +			nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.</m:podČarou>
  2.13 +		</p>
  2.14 +		<p>
  2.15 +			Skriptování ale může být nebezpečné, pokud byste spustili generátor na stránkách,
  2.16 			které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód.
  2.17 +			Kromě toho, ukázková sada stránek by měla být přeložitelná kdekoli a mít minimum závislostí
  2.18 +			(ne každý musí mít nainstalovaný Perl nebo Python či další podporované interprety).
  2.19 			Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>.
  2.20 		</p>
  2.21 
  2.22 @@ -40,8 +47,9 @@
  2.23 				</tr>
  2.24 			</thead>
  2.25 			<tbody>
  2.26 -				<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  2.27 +				<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  2.28 use strict;
  2.29 +use warnings;
  2.30 
  2.31 open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  2.32 
  2.33 @@ -62,6 +70,7 @@
  2.34 		-->
  2.35 		<pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  2.36 use strict;
  2.37 +use warnings;
  2.38 
  2.39 open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"});
  2.40 my %skripty;
  2.41 @@ -109,18 +118,8 @@
  2.42 					</tr>
  2.43 				</thead>
  2.44 				<tbody>
  2.45 -					<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  2.46 -use strict;
  2.47 -
  2.48 -open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  2.49 -
  2.50 -while (<JAVA>) {
  2.51 -#i.put("bash", "/bin/bash");
  2.52 -	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
  2.53 -		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
  2.54 -	}
  2.55 -}
  2.56 -					]]></m:skript>
  2.57 +					<!-- Pokud načítáme skript ze souboru, je atribut jazyk nepovinný. -->
  2.58 +					<m:skript jazyk="perl" výstup="xml" src="skriptování-proměnné.pl"/>
  2.59 				</tbody>
  2.60 			</table>
  2.61 			
   3.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Sat Jun 23 23:19:09 2012 +0200
   3.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Sun Jul 01 14:43:21 2012 +0200
   3.3 @@ -55,7 +55,8 @@
   3.4 	 * TODO: podporovat i složitější scénáře (např. kompilaci),
   3.5 	 * než jen vložení do souboru a přidání správného záhlaví.
   3.6 	 *
   3.7 -	 * @param skript program k vykonání
   3.8 +	 * @param skriptText skript k vykonání
   3.9 +	 * @param skriptSoubor cesta k souboru se skriptem/programem
  3.10 	 * @param jazyk programovací jazyk
  3.11 	 * @param výstupníFormát text (výchozí) | xml (v tom případě kontrolujeme validitu)
  3.12 	 * @param uriStránky URI aktuálně generované stránky → proměnná prostředí
  3.13 @@ -63,66 +64,91 @@
  3.14 	 * @param perexStránky perex stránky → proměnná prostředí
  3.15 	 * @return výstup příkazu
  3.16 	 */
  3.17 -	public static String interpretuj(String skript, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) {
  3.18 +	public static String interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) {
  3.19 		try {
  3.20 -			System.err.println("\tInterpretuji skript v jazyce: " + jazyk);
  3.21 -			String interpret = interpreti.get(jazyk);
  3.22 -			if (interpret == null) {
  3.23 -				System.err.println("Neznámý skriptovací jazyk: " + jazyk);
  3.24 -				return null;
  3.25 +			if (isNeprázdný(skriptSoubor)) {
  3.26 +				System.err.println("\tInterpretuji skript ze souboru: " + skriptSoubor);
  3.27 			} else {
  3.28 -				File f = File.createTempFile("xml-web-generátor-", ".skript");
  3.29 +				System.err.println("\tInterpretuji skript v jazyce:  " + jazyk);
  3.30 +			}
  3.31 +
  3.32 +			File souborStránky = new File(new URI(uriStránky));
  3.33 +			File f;
  3.34 +
  3.35 +			if (isNeprázdný(skriptText)) {
  3.36 +				/** Skript je zadán uvnitř elementu přímo ve stránce */
  3.37 +				String interpret = interpreti.get(jazyk);
  3.38 +				if (interpret == null) {
  3.39 +					throw new Exception("Neznámý skriptovací jazyk: " + jazyk);
  3.40 +				}
  3.41 +
  3.42 +				f = File.createTempFile("xml-web-generátor-", ".skript");
  3.43 				f.deleteOnExit();
  3.44 +				f.setExecutable(true);
  3.45 
  3.46 				PrintStream ps = new PrintStream(f);
  3.47 				ps.print("#!");
  3.48 				ps.println(interpret);
  3.49 				ps.println();
  3.50 -				ps.print(skript);
  3.51 +				ps.print(skriptText);
  3.52 				ps.close();
  3.53 +			} else if (isNeprázdný(skriptSoubor)) {
  3.54 +				/** Skript/program je uložen v externím souboru */
  3.55 +				if (skriptSoubor.startsWith(File.separator)) {
  3.56 +					/** absolutní cesta */
  3.57 +					f = new File(skriptSoubor);
  3.58 +				} else {
  3.59 +					/** relativní cesta */
  3.60 +					f = new File(souborStránky.getParent(), File.separatorChar + skriptSoubor);
  3.61 +				}
  3.62 
  3.63 +				if (!f.canExecute()) {
  3.64 +					throw new Exception("Soubor se skriptem není spustitelný → nastavte: chmod +x " + f);
  3.65 +				}
  3.66 +			} else {
  3.67 +				throw new Exception("Musí být vyplněn text skriptu, nebo cesta k souboru.");
  3.68 +			}
  3.69 
  3.70 -				String[] prostředí = new String[]{
  3.71 -					"LANG=" + System.getenv("LANG"),
  3.72 -					"USER=" + System.getenv("USER"),
  3.73 -					"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA=" + "šablona" + File.separator + "funkce" + File.separator + "src" + File.separator + Skriptování.class.getName().replaceAll("\\.", File.separator) + ".java",
  3.74 -					"XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky, // env:URI aktuálně zpracovávané stránky
  3.75 -					"XWG_STRANKA_SOUBOR=" + (new File(new URI(uriStránky)).getAbsolutePath()), // env:absolutní cesta k souboru
  3.76 -					"XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky, // env:nadpis stránky
  3.77 -					"XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky // env:perex stránky
  3.78 -				};
  3.79 
  3.80 -				f.setExecutable(true);
  3.81 -				Runtime r = Runtime.getRuntime();
  3.82 -				Process p = r.exec(new String[]{f.getAbsolutePath()}, prostředí);
  3.83 +			String[] prostředí = new String[]{
  3.84 +				"LANG=" + System.getenv("LANG"),
  3.85 +				"USER=" + System.getenv("USER"),
  3.86 +				"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA=" + "šablona" + File.separator + "funkce" + File.separator + "src" + File.separator + Skriptování.class.getName().replaceAll("\\.", File.separator) + ".java",
  3.87 +				"XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky, // env:URI aktuálně zpracovávané stránky
  3.88 +				"XWG_STRANKA_SOUBOR=" + souborStránky.getAbsolutePath(), // env:absolutní cesta k souboru
  3.89 +				"XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky, // env:nadpis stránky
  3.90 +				"XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky // env:perex stránky
  3.91 +			};
  3.92 
  3.93 -				String výsledek = načtiProud(p.getInputStream());
  3.94 -				String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  3.95 +			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  3.96 +			Process p = r.exec(new String[]{f.getAbsolutePath()}, prostředí);
  3.97 
  3.98 -				p.waitFor();
  3.99 +			String výsledek = načtiProud(p.getInputStream());
  3.100 +			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  3.101 
  3.102 -				if (p.exitValue() == 0) {
  3.103 -					if (chyby.length() > 0) {
  3.104 -						System.err.println("--- Chybový výstup skriptu -----");
  3.105 -						System.err.println(chyby);
  3.106 -						System.err.println("--------------------------------");
  3.107 -						System.err.println("Nicméně skript skončil úspěšně, takže pokračujeme dál.");
  3.108 -					}
  3.109 +			p.waitFor();
  3.110 
  3.111 -					return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát);
  3.112 -				} else {
  3.113 -					System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----");
  3.114 -					System.err.println(výsledek);
  3.115 -					System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu: ---------");
  3.116 +			if (p.exitValue() == 0) {
  3.117 +				if (chyby.length() > 0) {
  3.118 +					System.err.println("--- Chybový výstup skriptu -----");
  3.119 					System.err.println(chyby);
  3.120 -					System.err.println("--------------------------------------");
  3.121 -					throw new RuntimeException("Návratová hodnota: " + p.exitValue());
  3.122 +					System.err.println("--------------------------------");
  3.123 +					System.err.println("Nicméně skript skončil úspěšně, takže pokračujeme dál.");
  3.124 				}
  3.125 +
  3.126 +				return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát);
  3.127 +			} else {
  3.128 +				System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----");
  3.129 +				System.err.println(výsledek);
  3.130 +				System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu: ---------");
  3.131 +				System.err.println(chyby);
  3.132 +				System.err.println("--------------------------------------");
  3.133 +				throw new Exception("Návratová hodnota: " + p.exitValue());
  3.134 			}
  3.135 		} catch (Exception e) {
  3.136 			System.err.println("Došlo k chybě při vykonávání skriptu v jazyce: " + jazyk);
  3.137 			System.err.println("--------");
  3.138 -			System.err.println(skript);
  3.139 +			System.err.println(skriptText);
  3.140 			System.err.println("--------");
  3.141 			e.printStackTrace(System.err);
  3.142 			return null;
  3.143 @@ -143,6 +169,10 @@
  3.144 		}
  3.145 	}
  3.146 
  3.147 +	private static boolean isNeprázdný(String s) {
  3.148 +		return !(s == null || s.trim().isEmpty());
  3.149 +	}
  3.150 +
  3.151 	/**
  3.152 	 * @param xml fragment XML vygenerovaný skriptem
  3.153 	 * @return true v případě, že výstup je validním fragmentem XML
   4.1 --- a/šablona/makra/skriptování.xsl	Sat Jun 23 23:19:09 2012 +0200
   4.2 +++ b/šablona/makra/skriptování.xsl	Sun Jul 01 14:43:21 2012 +0200
   4.3 @@ -28,10 +28,11 @@
   4.4 	<!--
   4.5 		Skriptování
   4.6 		***********
   4.7 -		Provedeme skript zadaný v těle elementu a jeho výstup vložíme do stránky.
   4.8 +		Provedeme skript zadaný v těle elementu nebo v souboru a jeho výstup vložíme do stránky.
   4.9 		*
  4.10 -		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php
  4.11 +		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php (nepovinné, pokud je vyplněn atribut src)
  4.12 		@výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML)
  4.13 +		@src soubor se skriptem/programem (volitelný parametr – buď zadáme skript do těla elementu, nebo nastavíme tento atribut)
  4.14 	-->
  4.15 	<xsl:template match="m:skript">
  4.16 		
  4.17 @@ -41,6 +42,7 @@
  4.18 			<xsl:when test="$režim = 'povolit'">
  4.19 				<xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj(
  4.20 																	text(),
  4.21 +																	@src,
  4.22 																	@jazyk,
  4.23 																	@výstup,
  4.24 																	document-uri(/),