Odkazy #16: oprava chyby: Zachováme pouze povolené atributy.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 17:34:57 +0100
changeset 66a8085dedd92b
parent 65 0b00c324e644
child 67 89b42acb3593
Odkazy #16: oprava chyby: Zachováme pouze povolené atributy.
vstup/zdrojáky.xml
šablona/makra/odkazy.xsl
   1.1 --- a/vstup/zdrojáky.xml	Sat Jan 07 17:34:33 2012 +0100
   1.2 +++ b/vstup/zdrojáky.xml	Sat Jan 07 17:34:57 2012 +0100
   1.3 @@ -52,6 +52,8 @@
   1.4 	<element1>toto je <strong>pěkné</strong> XML!!!</element1>
   1.5 </xmlDokument>]]></m:pre>
   1.6 
   1.7 +		<p>Další ukázka XML: <m:a href="šablona/makra/tabulka.xsl" typ="zdroják" řádek="25">tabulka.xsl</m:a>.</p>
   1.8 +
   1.9 		<h2>BASH</h2>
  1.10 		
  1.11 		<m:pre jazyk="bash" src="matrixový-spořič.sh" odkaz="ano"/>
   2.1 --- a/šablona/makra/odkazy.xsl	Sat Jan 07 17:34:33 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/makra/odkazy.xsl	Sat Jan 07 17:34:57 2012 +0100
   2.3 @@ -19,8 +19,9 @@
   2.4 <xsl:stylesheet version="2.0"
   2.5 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   2.6 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   2.7 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   2.8 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   2.9 -	exclude-result-prefixes="m">
  2.10 +	exclude-result-prefixes="m xs">
  2.11 
  2.12 	<!--
  2.13 		Interní odkazy
  2.14 @@ -40,6 +41,8 @@
  2.15 		</a>
  2.16 	</xsl:template>
  2.17 
  2.18 +	<xsl:variable name="tracURL" select="'https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator'"/>	
  2.19 +
  2.20 	<!--
  2.21 		Trac – wiki
  2.22 		***********
  2.23 @@ -51,12 +54,12 @@
  2.24 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  2.25 			<xsl:with-param name="url" select="
  2.26 				concat(
  2.27 -					'https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/', 
  2.28 -					replace(encode-for-uri(@href), '%2F', '/')
  2.29 +					$tracURL, '/wiki/', 
  2.30 +					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href)
  2.31 				)"/>
  2.32 		</xsl:call-template>		
  2.33 	</xsl:template>
  2.34 -	
  2.35 +
  2.36 	<!--
  2.37 		Trac – úkoly
  2.38 		************
  2.39 @@ -68,13 +71,38 @@
  2.40 		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  2.41 			<xsl:with-param name="url" select="
  2.42 				concat(
  2.43 -					'https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/ticket/', 
  2.44 +					$tracURL, '/ticket/', 
  2.45 					@href
  2.46 				)"/>
  2.47 		</xsl:call-template>
  2.48 	</xsl:template>
  2.49 
  2.50 	<!--
  2.51 +		Zdroják
  2.52 +		*******
  2.53 +		Odkazy zdrojový kód našeho generátoru.
  2.54 +		*
  2.55 +		@href název souboru
  2.56 +		@řádek číslo řádku (volitelně)
  2.57 +	-->
  2.58 +	<xsl:template match="m:a[@typ='zdroják' and (not(@řádek) or number(@řádek))]">
  2.59 +		<xsl:call-template name="vložOdkaz">
  2.60 +			<xsl:with-param name="url" select="
  2.61 +				concat(
  2.62 +					$tracURL, '/browser/', 
  2.63 +					m:escapuj-url-zachovej-lomítka(@href),
  2.64 +					'#L',
  2.65 +					(@řádek,'1')[1]
  2.66 +				)"/>
  2.67 +		</xsl:call-template>
  2.68 +	</xsl:template>
  2.69 +	
  2.70 +	<xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  2.71 +		<xsl:param name="cesta"/>
  2.72 +		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  2.73 +	</xsl:function>
  2.74 +
  2.75 +	<!--
  2.76 		Wikipedia
  2.77 		*********
  2.78 		Stránka v encyklopedii.
  2.79 @@ -166,7 +194,40 @@
  2.80 	<xsl:template name="vložOdkaz">
  2.81 		<xsl:param name="url"/>
  2.82 		<a>
  2.83 -			<xsl:copy-of select="@*"/>
  2.84 +			<!-- Zachováme pouze povolené atributy: -->
  2.85 +			
  2.86 +			<xsl:copy-of select="@charset"/>
  2.87 +			<xsl:copy-of select="@coords"/>
  2.88 +			<xsl:copy-of select="@hreflang"/>
  2.89 +			<xsl:copy-of select="@name"/>
  2.90 +			<xsl:copy-of select="@rel"/>
  2.91 +			<xsl:copy-of select="@rev"/>
  2.92 +			<xsl:copy-of select="@shape"/>
  2.93 +			<xsl:copy-of select="@target"/> <!-- Pozor: nepatří do striktního XHTML -->
  2.94 +			
  2.95 +			<xsl:copy-of select="@accesskey"/>
  2.96 +			<xsl:copy-of select="@class"/>
  2.97 +			<xsl:copy-of select="@dir"/>
  2.98 +			<xsl:copy-of select="@id"/>
  2.99 +			<xsl:copy-of select="@lang"/>
  2.100 +			<xsl:copy-of select="@style"/>
  2.101 +			<xsl:copy-of select="@tabindex"/>
  2.102 +			<xsl:copy-of select="@title"/>
  2.103 +			<xsl:copy-of select="@xml:lang"/>
  2.104 +			
  2.105 +			<xsl:copy-of select="@onblur"/>
  2.106 +			<xsl:copy-of select="@onclick"/>
  2.107 +			<xsl:copy-of select="@ondblclick"/>
  2.108 +			<xsl:copy-of select="@onfocus"/>
  2.109 +			<xsl:copy-of select="@onmousedown"/>
  2.110 +			<xsl:copy-of select="@onmousemove"/>
  2.111 +			<xsl:copy-of select="@onmouseout"/>
  2.112 +			<xsl:copy-of select="@onmouseover"/>
  2.113 +			<xsl:copy-of select="@onmouseup"/>
  2.114 +			<xsl:copy-of select="@onkeydown"/>
  2.115 +			<xsl:copy-of select="@onkeypress"/>
  2.116 +			<xsl:copy-of select="@onkeyup"/>
  2.117 +			
  2.118 			<xsl:attribute name="href"><xsl:value-of select="$url"/></xsl:attribute>
  2.119 			<xsl:apply-templates/>
  2.120 		</a>