Diagramy #13: možnost načítání ze souboru.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jan 2012 21:58:52 +0100
changeset 52a221785fe3ac
parent 51 df1f942f7b69
child 53 7403128a8e0a
Diagramy #13: možnost načítání ze souboru.
vstup/kočka-a-pes-oop.dot
vstup/zdrojáky.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/makra/diagramy.xsl
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/vstup/kočka-a-pes-oop.dot	Fri Jan 06 21:58:52 2012 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,18 @@
   1.4 +digraph G {	
   1.5 +	bgcolor="transparent";
   1.6 +	
   1.7 +	
   1.8 +	// Třídy:
   1.9 +	node	[shape = "record"]
  1.10 +	Pes		[label = "{Pes|+ kouše : boolean\l|+ štěkej() : void\l}"];
  1.11 +	Kočka	[label = "{Kočka|+ spí : boolean\l|+ mňoukej() : void\l}"];
  1.12 +	Zvíře	[label = "{Zvíře|+ jméno : string\l+ věk : int\l|+ běhej() : void\l}"];
  1.13 +	
  1.14 +	
  1.15 +	// Dědičnost:
  1.16 +	edge	[arrowhead = "empty"]
  1.17 +	
  1.18 +	Pes		->	Zvíře
  1.19 +	Kočka	->	Zvíře
  1.20 +}
  1.21 +
   2.1 --- a/vstup/zdrojáky.xml	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   2.2 +++ b/vstup/zdrojáky.xml	Fri Jan 06 21:58:52 2012 +0100
   2.3 @@ -64,7 +64,14 @@
   2.4 		<m:pre>#!/bin/bash
   2.5 # tento kód nebude zvýrazněn, protože atribut „jazyk“ chybí
   2.6 # &lt;blee/&gt;</m:pre>
   2.7 +
   2.8 +		<h2>Objekty</h2>
   2.9 		
  2.10 +		<p>
  2.11 +			Při vývoji softwaru používáme <abbr title="objektově orientované programování">OOP</abbr>.
  2.12 +		</p>
  2.13 +
  2.14 +		<m:diagram src="kočka-a-pes-oop.dot" nadpis="Třídy Kočka a Pes jsou potomkem třídy Zvíře"/>
  2.15 		
  2.16   </text>
  2.17 
   3.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   3.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Fri Jan 06 21:58:52 2012 +0100
   3.3 @@ -1,7 +1,6 @@
   3.4 package cz.frantovo.xmlWebGenerator;
   3.5 
   3.6 import java.io.File;
   3.7 -import java.io.FileInputStream;
   3.8 import java.io.IOException;
   3.9 import java.io.PrintStream;
  3.10 import java.util.Date;
  3.11 @@ -23,7 +22,6 @@
  3.12 	private static final String PŘÍKAZ_PYGMENTIZE = "pygmentize";
  3.13 	private static final String PŘÍKAZ_DOT = "dot";
  3.14 	private static final String PŘÍKAZ_MARKDOWN = "markdown";
  3.15 -	private static final String ADRESÁŘ_VSTUPNÍ = "vstup";
  3.16 	private static final String ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ = "výstup";
  3.17 	private static int počítadloDiagramů = 0;
  3.18 
  3.19 @@ -98,24 +96,30 @@
  3.20 	/**
  3.21 	 * Vytvoří obrázek s diagramem.
  3.22 	 * @param zadání definice diagramu ve formátu dot
  3.23 -	 * @param vodorovně zda má být graf orientovaný vodorovně
  3.24 +	 * @param vodorovně zda má být graf orientovaný vodorovně (funguje jen při <code>kompletní = false</code>)
  3.25 +	 * @param kompletní false, pokud k zadání chceme doplnit <code>digraph d {…}</code>
  3.26 	 * @return název souboru bez přípony, který byl vytvořen, nebo null, pokud došlo k chybě.
  3.27 	 */
  3.28 -	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně) throws IOException, InterruptedException {
  3.29 +	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně, boolean kompletní) throws IOException, InterruptedException {
  3.30 		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_DOT)) {
  3.31 			počítadloDiagramů++;
  3.32 			String soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů;
  3.33 			String souborSložka = ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ + File.separator + soubor;
  3.34 
  3.35 -			StringBuilder zdroják = new StringBuilder(zadání.length() + 200);
  3.36 -
  3.37 -			zdroják.append("digraph d {\n");
  3.38 -			zdroják.append("\tbgcolor=\"transparent\";\n");
  3.39 -			if (vodorovně) {
  3.40 -				zdroják.append("\trankdir=LR;");
  3.41 +			String zdroják;
  3.42 +			if (kompletní) {
  3.43 +				zdroják = zadání;
  3.44 +			} else {
  3.45 +				StringBuilder b = new StringBuilder(zadání.length() + 200);
  3.46 +				b.append("digraph d {\n");
  3.47 +				b.append("\tbgcolor=\"transparent\";\n");
  3.48 +				if (vodorovně) {
  3.49 +					b.append("\trankdir=LR;");
  3.50 +				}
  3.51 +				b.append(zadání);
  3.52 +				b.append("}\n");
  3.53 +				zdroják = b.toString();
  3.54 			}
  3.55 -			zdroják.append(zadání);
  3.56 -			zdroják.append("}\n");
  3.57 
  3.58 			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  3.59 			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_DOT, "-T", "svg", "-o", souborSložka + ".svg"});
   4.1 --- a/šablona/makra/diagramy.xsl	Fri Jan 06 20:48:42 2012 +0100
   4.2 +++ b/šablona/makra/diagramy.xsl	Fri Jan 06 21:58:52 2012 +0100
   4.3 @@ -6,21 +6,36 @@
   4.4 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   4.5 	exclude-result-prefixes="m j">
   4.6   
   4.7 -  <!--
   4.8 -  	Diagramy/grafy
   4.9 -  	**************
  4.10 -  	Můžeme vložit diagram – obrázek.
  4.11 -  	Pro jejich vykreslování se používá Graphviz – diagramy zadáváme v jeho syntaxi.
  4.12 -  	*
  4.13 -  	@orientace „vodorovně“ nebo „svisle“ (výchozí)
  4.14 -  	@nadpis můžeme uvést název diagramu
  4.15 -  -->
  4.16 -  <xsl:template match="m:diagram">
  4.17 -  	<!-- 
  4.18 -  		TODO: umožnit vkládání diagramů ze souboru (@src) 
  4.19 -  	-->
  4.20 -  	<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
  4.21 -  	<xsl:choose>
  4.22 +	<!--
  4.23 +		Diagramy/grafy
  4.24 +		**************
  4.25 +		Můžeme vložit diagram – obrázek.
  4.26 +		Pro jejich vykreslování se používá Graphviz – diagramy zadáváme v jeho syntaxi.
  4.27 +		*
  4.28 +		@orientace „vodorovně“ nebo „svisle“ (výchozí)
  4.29 +		@nadpis můžeme uvést název diagramu
  4.30 +		@kompletní „ano“ → předpokládáme kompletní zdroják v GraphViz syntaxi (pak nemá smysl uvádět orientaci). Výchozí je však „ne“ → uživatel zadává jen „vnitřek“ grafu – např. „A -> B; B -> C;“. 
  4.31 +		@src zadání diagramu načteme ze souboru (potom je výchozí kompletní = 'ne')
  4.32 +	-->
  4.33 +	<xsl:template match="m:diagram">
  4.34 +		<xsl:call-template name="vložDiagram">
  4.35 +			<xsl:with-param name="zadání" select="text()"/>
  4.36 +			<xsl:with-param name="kompletní" select="@kompletní = 'ano'"/>
  4.37 +		</xsl:call-template>
  4.38 +	</xsl:template>
  4.39 +	
  4.40 +	<xsl:template match="m:diagram[@src]">
  4.41 +		<xsl:call-template name="vložDiagram">
  4.42 +			<xsl:with-param name="zadání" select="unparsed-text(concat('../', $vstup, @src))"/>
  4.43 +			<xsl:with-param name="kompletní" select="not(@kompletní) or @kompletní = 'ano'"/>
  4.44 +		</xsl:call-template>
  4.45 +	</xsl:template>
  4.46 +  
  4.47 +  <xsl:template name="vložDiagram">
  4.48 +		<xsl:param name="zadání"/>
  4.49 +		<xsl:param name="kompletní"/>
  4.50 +		<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram($zadání, @orientace = 'vodorovně', $kompletní)"/>
  4.51 +		<xsl:choose>
  4.52 			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  4.53 				<div class="diagram">
  4.54 					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
  4.55 @@ -33,10 +48,10 @@
  4.56 						TODO: SVG+PNG:
  4.57 						<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
  4.58 						<object
  4.59 -							data="{$souborDiagramu}.svg"
  4.60 -							type="image/svg+xml"
  4.61 -							style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
  4.62 -								<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  4.63 +						data="{$souborDiagramu}.svg"
  4.64 +						type="image/svg+xml"
  4.65 +						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
  4.66 +						<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  4.67 						</object>
  4.68 					-->
  4.69 					<xsl:if test="@nadpis">
  4.70 @@ -47,7 +62,7 @@
  4.71 			<xsl:otherwise>
  4.72 				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
  4.73 			</xsl:otherwise>
  4.74 -  	</xsl:choose>
  4.75 -  </xsl:template>
  4.76 +		</xsl:choose>
  4.77 +	</xsl:template>
  4.78 
  4.79 </xsl:stylesheet>