#20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra) v0.4
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jul 2012 17:04:13 +0200
changeset 1149302cf6856ea
parent 113 18bf0044f5ab
child 115 eb64393ed54e
#20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)
vstup/makra/firma.xsl
vstup/skriptování.xml
   1.1 --- a/vstup/makra/firma.xsl	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   1.2 +++ b/vstup/makra/firma.xsl	Fri Jul 06 17:04:13 2012 +0200
   1.3 @@ -12,8 +12,14 @@
   1.4 	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
   1.5 
   1.6 	<!-- Vypíše název naší firmy: -->
   1.7 -	<xsl:template match="m:firma">
   1.8 -		<xsl:text>Chovatelská stanice a.s.</xsl:text>
   1.9 -	</xsl:template>
  1.10 +	<xsl:template match="m:firma">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>
  1.11 +	<xsl:template match="m:firma[@pád=1]">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>		<!-- nominativ -->
  1.12 +	<xsl:template match="m:firma[@pád=2]">Chovatelské stanice a.s.</xsl:template>		<!-- genitiv -->
  1.13 +	<xsl:template match="m:firma[@pád=3]">Chovatelské stanici a.s.</xsl:template>		<!-- dativ -->
  1.14 +	<xsl:template match="m:firma[@pád=4]">Chovatelskou stanici a.s.</xsl:template>	<!-- akuzativ -->
  1.15 +	<xsl:template match="m:firma[@pád=5]">Chovatelská stanice a.s.</xsl:template>		<!-- vokativ -->
  1.16 +	<xsl:template match="m:firma[@pád=6]">Chovatelské stanice a.s.</xsl:template>		<!-- lokál -->
  1.17 +	<xsl:template match="m:firma[@pád=7]">Chovatelskou stanicí a.s.</xsl:template>	<!-- instrumentál -->
  1.18 
  1.19 </xsl:stylesheet>
  1.20 +
   2.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   2.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Fri Jul 06 17:04:13 2012 +0200
   2.3 @@ -222,8 +222,8 @@
   2.4 		</p>
   2.5 
   2.6 		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
   2.7 -	<m:skript jazyk="bash">
   2.8 -		echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
   2.9 +	<m:skript jazyk="perl">
  2.10 +		print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
  2.11 	</m:skript>
  2.12 </pre>]]></m:pre>
  2.13 
  2.14 @@ -231,16 +231,46 @@
  2.15 			nám vygeneruje:
  2.16 		</p>
  2.17 
  2.18 -		<pre><m:skript jazyk="bash">
  2.19 -				echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
  2.20 +		<pre><m:skript jazyk="perl">
  2.21 +				print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
  2.22 		</m:skript></pre>
  2.23 
  2.24 		<p>
  2.25 			Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části
  2.26 -			a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech.
  2.27 -			Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje,
  2.28 -			je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em> 
  2.29 -			pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky).
  2.30 +			a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech.<m:podČarou>
  2.31 +				Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje,
  2.32 +				je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em> 
  2.33 +				pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky).
  2.34 +			</m:podČarou>
  2.35 +		</p>
  2.36 +		
  2.37 +		<p>
  2.38 +			Jen pro připomenutí: nejedná se o nějaké primitivní zástupky a nahrazování textu
  2.39 +			– makra můžou být parametrizovaná, obsahovat atributy (např. pád a číslo) nebo vnořené elementy
  2.40 +			a na základě této parametrizace vytvářet odlišný výstup, který je následně předán skriptu.
  2.41 +		</p>
  2.42 +		
  2.43 +		<pre><m:skript jazyk="bash">
  2.44 +			echo "S naší <m:firma pád="7"/> budete jistě spokojeni!";
  2.45 +			echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`.";
  2.46 +		</m:skript></pre>
  2.47 +		
  2.48 +		<p>
  2.49 +			Zdrojový kód:
  2.50 +		</p>
  2.51 +		
  2.52 +		<!-- Pozor: ve zvýrazňovači syntaxe Pygmentize je chyba – neumí diakritiku – správně je: pád="7" -->
  2.53 +		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
  2.54 +	<m:skript jazyk="bash">
  2.55 +		echo "S naší <m:firma pad="7"/> budete jistě spokojeni!";
  2.56 +		echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`.";
  2.57 +	</m:skript>
  2.58 +</pre>]]></m:pre>
  2.59 +
  2.60 +		<p>
  2.61 +			Skripty v těchto příkladech nejsou příliš užitečné, protože pouze vypisují text,
  2.62 +			který by šlo vložit přímo do XML stránky
  2.63 +			– předpokládá se, že ve svých skriptech budete dělat něco zajímavějšího :-)
  2.64 		</p>
  2.65 
  2.66 		<h2>Skripty v makrech</h2>