#20 Skriptování: výstupní formáty: text (prostý), xhtml (fragment), xml (celý dokument, může mít XML deklaraci).
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 05 Jul 2012 20:13:56 +0200
changeset 1088d9cab64c335
parent 107 379a2a893fd1
child 109 f9e3ee9cc924
#20 Skriptování: výstupní formáty: text (prostý), xhtml (fragment), xml (celý dokument, může mít XML deklaraci).
vstup/makra/hg-verze.xsl
vstup/skriptování.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java
šablona/makra/skriptování.xsl
   1.1 --- a/vstup/makra/hg-verze.xsl	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   1.2 +++ b/vstup/makra/hg-verze.xsl	Thu Jul 05 20:13:56 2012 +0200
   1.3 @@ -10,24 +10,12 @@
   1.4 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   1.5 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   1.6 	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
   1.7 -
   1.8 +	
   1.9 	<!-- Vypíše verze z verzovacího systému: -->
  1.10 	<xsl:template match="m:hg-verze">
  1.11 +
  1.12 		<xsl:variable name="zadáníSkriptu">
  1.13 -			<!--
  1.14 -				TODO:
  1.15 -				Zahazovat XML deklaraci bychom mohli v Javě u všech skriptů… 
  1.16 -				Nicméně současná dohoda je taková, že skripty vracejí fragment, ne celý dokument,
  1.17 -				což má výhodu v tom, že můžou vrátit kus textu a nějakou tu značku
  1.18 -				a nemusí to být zabalené v kořenovém elementu.
  1.19 -				
  1.20 -			-->
  1.21 -			<m:skript jazyk="bash" výstup="xml">hg log --style xml | awk '{if(NR&gt;1)print}';</m:skript>
  1.22 -			<!--
  1.23 -				Také bychom filtrování mohli provés ve skriptu…
  1.24 -				hg log … | xpath -e "//logentry[tag[starts-with(., 'v')]]" 2>/dev/null
  1.25 -				 …ale to by bylo trochu zbytečně pracné.
  1.26 -			-->
  1.27 +			<m:skript jazyk="bash" výstup="xml">hg log --style xml</m:skript>
  1.28 		</xsl:variable>
  1.29 
  1.30 		<xsl:variable name="výstupSkriptu">
  1.31 @@ -42,10 +30,6 @@
  1.32 				</tr>
  1.33 			</thead>
  1.34 			<tbody style="text-align: right;">
  1.35 -				<!--
  1.36 -					Výstup skriptu se bude nacházet v XHTML jmenném prostoru, což je obvykle v pořádku,
  1.37 -					ale pro mezivýsledky to není úplně vhodné.
  1.38 -				-->
  1.39 				<xsl:for-each select="$výstupSkriptu/h:log/h:logentry[h:tag[starts-with(text(), 'v')]]">
  1.40 					<tr>
  1.41 						<td><xsl:value-of select="substring(h:tag/text(), 2)"/></td>
   2.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   2.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Thu Jul 05 20:13:56 2012 +0200
   2.3 @@ -6,7 +6,7 @@
   2.4 	<pořadí>50</pořadí>
   2.5 
   2.6 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   2.7 -	
   2.8 +
   2.9 		<p>
  2.10 			Na stránkách můžeme používat skripty.
  2.11 			Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
  2.12 @@ -40,7 +40,7 @@
  2.13 		<p>
  2.14 			V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
  2.15 		</p>
  2.16 -		
  2.17 +
  2.18 		<table>
  2.19 			<thead>
  2.20 				<tr>
  2.21 @@ -49,7 +49,7 @@
  2.22 				</tr>
  2.23 			</thead>
  2.24 			<tbody>
  2.25 -				<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  2.26 +				<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"><![CDATA[
  2.27 use strict;
  2.28 use warnings;
  2.29 
  2.30 @@ -111,7 +111,7 @@
  2.31 			<p>
  2.32 				Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí:
  2.33 			</p>
  2.34 -			
  2.35 +
  2.36 			<table>
  2.37 				<thead>
  2.38 					<tr>
  2.39 @@ -121,23 +121,23 @@
  2.40 				</thead>
  2.41 				<tbody>
  2.42 					<!-- Pokud načítáme skript ze souboru, je atribut jazyk nepovinný. -->
  2.43 -					<m:skript jazyk="perl" výstup="xml" src="skriptování-proměnné.pl"/>
  2.44 +					<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml" src="skriptování-proměnné.pl"/>
  2.45 				</tbody>
  2.46 			</table>
  2.47 -			
  2.48 +
  2.49 			<p>
  2.50 				Kód:
  2.51 			</p>
  2.52 -			
  2.53 +
  2.54 			<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<m:skript jazyk="bash">
  2.55 echo "URI:  $XWG_STRANKA_URI";
  2.56 echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR";
  2.57 echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
  2.58 echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
  2.59 </m:skript>]]></m:pre>
  2.60 -			
  2.61 +
  2.62 			<p>nám vypíše:</p>
  2.63 -			
  2.64 +
  2.65 			<pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
  2.66 echo "URI:  $XWG_STRANKA_URI" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
  2.67 echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
  2.68 @@ -148,7 +148,7 @@
  2.69 		<h2>Makra ve skriptech</h2>
  2.70 		<p>
  2.71 			XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují.
  2.72 -			<m:skript jazyk="bash" výstup="xml"><![CDATA[
  2.73 +			<m:skript jazyk="bash" výstup="xhtml"><![CDATA[
  2.74 echo '<m:skript jazyk="bash">'; # Ty zrůdo! :-)
  2.75 echo 'echo "Takže můžeš skriptovat, když skriptuješ,";';
  2.76 echo '</m:skript>';
  2.77 @@ -156,7 +156,7 @@
  2.78 			nebo dělat něco užitečnějšího.
  2.79 		</p>
  2.80 		
  2.81 -		<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  2.82 +		<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"><![CDATA[
  2.83 use strict;
  2.84 use warnings;
  2.85 
  2.86 @@ -179,9 +179,9 @@
  2.87 print "</m:diagram>";
  2.88 closedir(DIR);
  2.89 		]]></m:skript>
  2.90 -		
  2.91 +
  2.92 		<p>…třeba vygenerovat tento diagram následujícím perlovským skriptem:</p>
  2.93 -		
  2.94 +
  2.95 		<m:pre jazyk="perl"><![CDATA[
  2.96 use strict;
  2.97 use warnings;
  2.98 @@ -206,7 +206,7 @@
  2.99 closedir(DIR);]]></m:pre>
  2.100 
  2.101 		<p>
  2.102 -			Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"> … </m:skript>]]></code> do stránky.
  2.103 +			Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"> … </m:skript>]]></code> do stránky.
  2.104 		</p>
  2.105 		<p>
  2.106 			Známá chyba: ve skriptech zatím nefungují poznámky pod čarou (a není jisté, jestli kdy fungovat budou – pravděpodobně by to vyžadovalo vícefázové zpracování).
   3.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   3.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Thu Jul 05 20:13:56 2012 +0200
   3.3 @@ -40,6 +40,12 @@
   3.4  */
   3.5 public class Skriptování {
   3.6 
   3.7 +	private enum FORMÁT {
   3.8 +
   3.9 +		xml,
  3.10 +		xhtml,
  3.11 +		text
  3.12 +	}
  3.13 	/**
  3.14 	 * klíč = jazyk – např. bash
  3.15 	 * hodnota = interpret – např. /bin/bash
  3.16 @@ -70,7 +76,7 @@
  3.17 	 */
  3.18 	public static Source interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception {
  3.19 		String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(skriptText, skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky);
  3.20 -		return vyrobXml(výstupSkriptu, "xml".equals(výstupníFormát));
  3.21 +		return vyrobXml(výstupSkriptu, zjistiFormát(výstupníFormát));
  3.22 	}
  3.23 
  3.24 	private static String získejVýstupSkriptu(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception {
  3.25 @@ -169,26 +175,29 @@
  3.26 		return !(s == null || s.trim().isEmpty());
  3.27 	}
  3.28 
  3.29 +	private static FORMÁT zjistiFormát(String výstupníFormát) {
  3.30 +		try {
  3.31 +			return FORMÁT.valueOf(výstupníFormát);
  3.32 +		} catch (NullPointerException e) {
  3.33 +			return FORMÁT.text;
  3.34 +		} catch (IllegalArgumentException e) {
  3.35 +			return FORMÁT.text;
  3.36 +		}
  3.37 +	}
  3.38 +
  3.39 	/**
  3.40 	 * @param zadání výstup vygenerovaný skriptem
  3.41 	 * @param xmlFormát formát zadání: true = xml fragment | false = prostý text
  3.42 	 * @return xml fragment nebo prostý text zabalený do html/body
  3.43 	 * @throws Exception
  3.44 	 */
  3.45 -	private static Source vyrobXml(String zadání, boolean xmlFormát) throws Exception {
  3.46 +	private static Source vyrobXml(String zadání, FORMÁT formát) throws Exception {
  3.47 		DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  3.48 		DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
  3.49 		Document d;
  3.50 
  3.51 -		if (xmlFormát) {
  3.52 -			try {
  3.53 -				zadání = "<html xmlns='" + XHTML + "' xmlns:m='" + MAKRO + "'><body>" + zadání + "</body></html>";
  3.54 -				d = db.parse(new ByteArrayInputStream(zadání.getBytes()));
  3.55 -			} catch (Exception e) {
  3.56 -				System.err.println("Chyba: Skript vrátil neplatné XML.");
  3.57 -				throw e;
  3.58 -			}
  3.59 -		} else {
  3.60 +
  3.61 +		if (formát == FORMÁT.text) {
  3.62 			d = db.newDocument();
  3.63 			Node html = d.createElementNS(XHTML, "html");
  3.64 			Node body = d.createElementNS(XHTML, "body");
  3.65 @@ -196,6 +205,16 @@
  3.66 			body.appendChild(text);
  3.67 			html.appendChild(body);
  3.68 			d.appendChild(html);
  3.69 +		} else {
  3.70 +			if (formát == FORMÁT.xhtml) {
  3.71 +				zadání = "<html xmlns='" + XHTML + "' xmlns:m='" + MAKRO + "'><body>" + zadání + "</body></html>";
  3.72 +			}
  3.73 +			try {
  3.74 +				d = db.parse(new ByteArrayInputStream(zadání.getBytes()));
  3.75 +			} catch (Exception e) {
  3.76 +				System.err.println("Chyba: Skript vrátil neplatné XML.");
  3.77 +				throw e;
  3.78 +			}
  3.79 		}
  3.80 
  3.81 		return new DOMSource(d);
   4.1 --- a/šablona/makra/skriptování.xsl	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   4.2 +++ b/šablona/makra/skriptování.xsl	Thu Jul 05 20:13:56 2012 +0200
   4.3 @@ -32,7 +32,10 @@
   4.4 		Provedeme skript zadaný v těle elementu nebo v souboru a jeho výstup vložíme do stránky.
   4.5 		*
   4.6 		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php (nepovinné, pokud je vyplněn atribut src)
   4.7 -		@výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML)
   4.8 +		@výstup formát výstupu skriptu:
   4.9 +			text – libovolný text, escapujeme (výchozí)
  4.10 +			xhtml – platný XML fragment, přidáme mu výchozí jmenný prostor XHTML a jmenný prostor pro makra
  4.11 +			xml – platný XML dokument – vhodné pro další zpracování v jiných makrech
  4.12 		@src soubor se skriptem/programem (volitelný parametr – buď zadáme skript do těla elementu, nebo nastavíme tento atribut)
  4.13 	-->
  4.14 	<xsl:template match="m:skript">
  4.15 @@ -50,7 +53,16 @@
  4.16 																	//s:stránka/s:nadpis/text(),
  4.17 																	//s:stránka/s:perex/text()
  4.18 																)"/>
  4.19 -				<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/>
  4.20 +				<xsl:choose>
  4.21 +					<xsl:when test="@výstup = 'xml'">
  4.22 +						<!-- XML výstup zpracujeme, jak je: -->
  4.23 +						<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/*"/>
  4.24 +					</xsl:when>
  4.25 +					<xsl:otherwise>
  4.26 +						<!-- Prostý text a XHTML fragmenty dostáváme zabalené v html/body -->
  4.27 +						<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/>
  4.28 +					</xsl:otherwise>
  4.29 +				</xsl:choose>
  4.30 			</xsl:when>
  4.31 
  4.32 			<xsl:when test="$režim = 'zakázat'">
  4.33 @@ -59,7 +71,7 @@
  4.34 			<xsl:when test="$režim = 'ignorovat'">
  4.35 				<xsl:message>Stránka obsahuje skripty, ale skripty jsou ignorovány – změnu lze provést ve web.conf.</xsl:message>
  4.36 			</xsl:when>
  4.37 -			<xsl:when test="$režim = 'vložit' and @výstup = 'xml'">
  4.38 +			<xsl:when test="$režim = 'vložit' and (@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml')">
  4.39 				<xsl:message>Není možné jen tak vložit text, který měl mít výstup ve formátu XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  4.40 			</xsl:when>
  4.41 			<xsl:when test="$režim = 'vložit'">
  4.42 @@ -69,7 +81,7 @@
  4.43 			</xsl:when>
  4.44 			<xsl:otherwise><!-- varovat = výchozí možnost -->
  4.45 				<xsl:choose>
  4.46 -					<xsl:when test="@výstup = 'xml'">
  4.47 +					<xsl:when test="@výstup = 'xml' or @výstup = 'xhtml'">
  4.48 						<xsl:message>Není možné možné vložit varování na místo, kde měl být skript generující XML – změnu lze provést ve web.conf</xsl:message>
  4.49 					</xsl:when>
  4.50 					<xsl:otherwise>