Diagramy #13: číslování v rámci stránky + u diagramů ze souboru použijeme název souboru se zadáním.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 18:45:54 +0100
changeset 6789b42acb3593
parent 66 a8085dedd92b
child 68 2e6d7bfcd84f
Diagramy #13: číslování v rámci stránky + u diagramů ze souboru použijeme název souboru se zadáním.
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/makra/diagramy.xsl
   1.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Sat Jan 07 17:34:57 2012 +0100
   1.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Sat Jan 07 18:45:54 2012 +0100
   1.3 @@ -23,6 +23,8 @@
   1.4 import java.util.Date;
   1.5 import java.net.URI;
   1.6 import java.net.URISyntaxException;
   1.7 +import java.net.URLDecoder;
   1.8 +import java.nio.charset.Charset;
   1.9 import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.*;
  1.10 
  1.11 /**
  1.12 @@ -41,6 +43,7 @@
  1.13 	private static final String PŘÍKAZ_MARKDOWN = "markdown";
  1.14 	private static final String ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ = "výstup";
  1.15 	private static int počítadloDiagramů = 0;
  1.16 +	private static String počítadloDiagramůKontext = "";
  1.17 
  1.18 	/**
  1.19 	 * Zjištuje, kdy byl naposledy daný soubor změněn.
  1.20 @@ -115,12 +118,38 @@
  1.21 	 * @param zadání definice diagramu ve formátu dot
  1.22 	 * @param vodorovně zda má být graf orientovaný vodorovně (funguje jen při <code>kompletní = false</code>)
  1.23 	 * @param kompletní false, pokud k zadání chceme doplnit <code>digraph d {…}</code>
  1.24 +	 * @param kontext kam diagram patří – typicky název stránky, do které je vložen
  1.25 +	 * diagramy se pak budou číslovat v rámci tohoto kontextu 
  1.26 +	 * → nebude docházet k přepisování diagramů jiných stránek při částečném přegenerování webu.
  1.27 +	 * @param souborZadání null pokud chceme automatické číslování | nebo zadáme název souboru se zadáním diagramu – vygenerovaný diagram se pak bude jmenovat stejně
  1.28 	 * @return název souboru bez přípony, který byl vytvořen, nebo null, pokud došlo k chybě.
  1.29 	 */
  1.30 -	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně, boolean kompletní) throws IOException, InterruptedException {
  1.31 +	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně, boolean kompletní, String kontext, String souborZadání) throws IOException, InterruptedException {
  1.32 		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_DOT)) {
  1.33 -			počítadloDiagramů++;
  1.34 -			String soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů;
  1.35 +			System.err.println("XXX Kontext: " + URLDecoder.decode(kontext, Charset.defaultCharset().name()));
  1.36 +			System.err.println("XXX Soubor: " + souborZadání);
  1.37 +
  1.38 +			String soubor;
  1.39 +			if (souborZadání == null) {
  1.40 +				if (kontext == null) {
  1.41 +					počítadloDiagramů++;
  1.42 +					soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů;
  1.43 +				} else {
  1.44 +					// TODO: tohle by se mělo udělat v XSLT
  1.45 +					kontext = URLDecoder.decode(kontext, Charset.defaultCharset().name());
  1.46 +					
  1.47 +					// Každá stránka bude mít svoje diagramy číslované od 1
  1.48 +					if (!počítadloDiagramůKontext.equals(kontext)) {
  1.49 +						počítadloDiagramůKontext = kontext;
  1.50 +						počítadloDiagramů = 0;
  1.51 +					}
  1.52 +					
  1.53 +					počítadloDiagramů++;
  1.54 +					soubor = "diagram-" + kontext + "-" + počítadloDiagramů;
  1.55 +				}
  1.56 +			} else {
  1.57 +				soubor = souborZadání;
  1.58 +			}
  1.59 			String souborSložka = ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ + File.separator + soubor;
  1.60 
  1.61 			String zdroják;
   2.1 --- a/šablona/makra/diagramy.xsl	Sat Jan 07 17:34:57 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/makra/diagramy.xsl	Sat Jan 07 18:45:54 2012 +0100
   2.3 @@ -51,13 +51,19 @@
   2.4   <xsl:template name="vložDiagram">
   2.5 		<xsl:param name="zadání"/>
   2.6 		<xsl:param name="kompletní"/>
   2.7 -		<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram($zadání, @orientace = 'vodorovně', $kompletní)"/>
   2.8 +		<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(
   2.9 +															$zadání, 
  2.10 +															@orientace = 'vodorovně', 
  2.11 +															$kompletní,
  2.12 +															tokenize(base-uri(), '/')[last()],
  2.13 +															@src
  2.14 +															)"/>
  2.15 		<xsl:choose>
  2.16 			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  2.17 				<div class="diagram">
  2.18 -					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
  2.19 +					<a href="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg">
  2.20 						<img
  2.21 -							src="{$souborDiagramu}.svg" 
  2.22 +							src="{encode-for-uri($souborDiagramu)}.svg" 
  2.23 							alt="Diagram {(@nadpis, $souborDiagramu)[1]} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
  2.24 							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
  2.25 					</a>