#20 Skriptování: kód ke zvýraznění syntaxe generovaný skriptem
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jul 2012 13:41:35 +0200
changeset 1127d4b23ccf144
parent 111 d59023a42d4b
child 113 18bf0044f5ab
#20 Skriptování: kód ke zvýraznění syntaxe generovaný skriptem
vstup/skriptování.xml
vstup/zdrojáky.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java
šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl
   1.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Thu Jul 05 23:31:49 2012 +0200
   1.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   1.3 @@ -286,6 +286,13 @@
   1.4 			Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky.
   1.5 		</p>
   1.6 
   1.7 +		<p>
   1.8 +			Skriptování lze použít i pro generování zdrojového kódu, který bude následně zvýrazněn
   1.9 +			pomocí značky <code>&lt;m:pre jazyk="…"/&gt;</code>.
  1.10 +			Toho využíváme na stránce <m:a href="zdrojáky">Zdrojové kódy</m:a> v případě SQL a XML ukázek.
  1.11 +			Skript můžeme použít mj. i ke zkrácení zdrojáku – když chceme vypsat jen jeho relevantní část.
  1.12 +		</p>
  1.13 +
  1.14 	</text>
  1.15 
  1.16 </stránka>
   2.1 --- a/vstup/zdrojáky.xml	Thu Jul 05 23:31:49 2012 +0200
   2.2 +++ b/vstup/zdrojáky.xml	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   2.3 @@ -41,16 +41,26 @@
   2.4 
   2.5 		<h2>Java</h2>
   2.6 
   2.7 -		<m:pre jazyk="java">public class Pokus {
   2.8 -	// komentář
   2.9 -	// &lt;JavaRulezz/&gt;
  2.10 -}</m:pre>
  2.11 +		<m:pre jazyk="java" src="../šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java"/>
  2.12 
  2.13 		<h2>XML</h2>
  2.14 
  2.15 -		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<xmlDokument>
  2.16 -	<element1>toto je <strong>pěkné</strong> XML!!!</element1>
  2.17 -</xmlDokument>]]></m:pre>
  2.18 +		<p>
  2.19 +			Zdroják aktuální stránky – <abbr title="diakritika byla odstraněna, protože v Pygmentize je chyba – neumí značky s diakritikou, přestože to je platné XML">upravený</abbr> a zkrácený pomocí <m:a href="skriptování">skriptu</m:a>:
  2.20 +		</p>
  2.21 +		<m:pre jazyk="xml"><m:skript jazyk="bash">
  2.22 +# V zvýrazňovači Pygmentize je chyba: nepodporuje znaky s diakritikou, přestože v daném jazyce můžou být.
  2.23 +# TODO: opravit to tam (zřejmě špatný regulární výraz).
  2.24 +
  2.25 +cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | iconv -t ASCII//TRANSLIT -f UTF-8 | head -n 8;
  2.26 +echo -e "\t\t… zkráceno …";
  2.27 +cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | iconv -t ASCII//TRANSLIT -f UTF-8 | tail -n 4;
  2.28 +
  2.29 +# Případně:
  2.30 +# cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | sed s/á/a/g | sed s/ř/r/g | sed s/í/i/g | head -n 8;
  2.31 +# echo -e "\t\t… zkráceno …";
  2.32 +# cat $XWG_STRANKA_SOUBOR | sed s/á/a/g | sed s/ř/r/g | sed s/í/i/g | tail -n 4;
  2.33 +		</m:skript></m:pre>
  2.34 
  2.35 		<p>Další ukázka XML: <m:a href="šablona/makra/tabulka.xsl" typ="zdroják" řádek="25">tabulka.xsl</m:a>.</p>
  2.36 
  2.37 @@ -58,6 +68,22 @@
  2.38 
  2.39 		<m:pre jazyk="bash" src="matrixový-spořič.sh" odkaz="ano"/>
  2.40 
  2.41 +		<h2>SQL</h2>
  2.42 +
  2.43 +		<p>
  2.44 +			Tento SQL kód není zapsán přímo ve stránce, ale byl vygenerován pomocí <m:a href="skriptování">skriptu</m:a>,
  2.45 +			a poté zvýrazněn.
  2.46 +		</p>
  2.47 +
  2.48 +		<m:pre jazyk="sql"><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  2.49 +use strict;
  2.50 +use warnings;
  2.51 +
  2.52 +for (my $i = 0; $i < 10; $i++) {
  2.53 +	print "INSERT INTO tabulka VALUES ('abc $i', 'def ". $i*($i+1) . "', " . 2**$i . ");\n";
  2.54 +}
  2.55 +		]]></m:skript></m:pre>
  2.56 +
  2.57 		<h2>Chyby</h2>
  2.58 
  2.59 		<p>Následující ukázky kódu nebudou zvýrazněné:</p>
   3.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java	Thu Jul 05 23:31:49 2012 +0200
   3.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   3.3 @@ -8,7 +8,8 @@
   3.4 public class Xmlns {
   3.5 
   3.6 	public static final String XHTML = "http://www.w3.org/1999/xhtml";
   3.7 -	public static final String MAKRO = "https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro";
   3.8 +	public static final String MAKRO =
   3.9 +			"https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro";
  3.10 
  3.11 	private Xmlns() {
  3.12 	}
   4.1 --- a/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Thu Jul 05 23:31:49 2012 +0200
   4.2 +++ b/šablona/makra/zvýraznění-syntaxe.xsl	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   4.3 @@ -33,8 +33,11 @@
   4.4 		@odkaz nastavíme hodnotu „ano“, pokud chceme vložit odkaz na soubor je stažení
   4.5 	-->
   4.6 	<xsl:template match="m:pre">
   4.7 +		<xsl:variable name="zadání">
   4.8 +			<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
   4.9 +		</xsl:variable>
  4.10 		<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  4.11 -			<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  4.12 +			<xsl:with-param name="zdroják" select="$zadání/text()"/>
  4.13 		</xsl:call-template>
  4.14 	</xsl:template>
  4.15