Diagramy #13 – první verze, celkem funguje.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 23 Aug 2011 16:45:30 +0200
changeset 326bc25517ac4f
parent 31 da6ae32853cb
child 33 848da31dd379
Diagramy #13 – první verze, celkem funguje.
vstup/css/styl.css
vstup/kontakt.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/vstup/css/styl.css	Mon Aug 22 13:57:20 2011 +0200
   1.2 +++ b/vstup/css/styl.css	Tue Aug 23 16:45:30 2011 +0200
   1.3 @@ -60,3 +60,23 @@
   1.4 	padding: 6px;
   1.5 	border-radius: 4px;
   1.6 }
   1.7 +
   1.8 +.diagram {
   1.9 +	background-color: #ddf;
  1.10 +	padding: 6px;
  1.11 +	border-radius: 4px;
  1.12 +	text-align: center;
  1.13 +	max-width: 100%;
  1.14 +	overflow: auto;
  1.15 +}
  1.16 +
  1.17 +.diagram .nadpis {
  1.18 +	font-size: 60%;
  1.19 +	padding: 4px;
  1.20 +	margin-top: 6px;
  1.21 +	margin-bottom: -6px;
  1.22 +	margin-left: -6px;
  1.23 +	margin-right: -6px;	
  1.24 +	background-color: #d0d0f0;
  1.25 +	border-radius: 0px 0px 4px 4px;
  1.26 +}
   2.1 --- a/vstup/kontakt.xml	Mon Aug 22 13:57:20 2011 +0200
   2.2 +++ b/vstup/kontakt.xml	Tue Aug 23 16:45:30 2011 +0200
   2.3 @@ -1,4 +1,6 @@
   2.4 -<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana">
   2.5 +<stránka
   2.6 +	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   2.7 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
   2.8 	<nadpis>Kontakt</nadpis>
   2.9 	<perex>Kde nás najdete.</perex>
  2.10 	<pořadí>60</pořadí>
  2.11 @@ -12,6 +14,42 @@
  2.12 			Tučňákova Lhota<br/>
  2.13 			Česká republika
  2.14     </p>
  2.15 +    
  2.16 +    <h2>Organizační struktura</h2>
  2.17 +    
  2.18 +    <p>
  2.19 +    	Zde je orgranizační struktura naší skvělé firmy:
  2.20 +    </p>
  2.21 +    
  2.22 +    <m:diagram nadpis="Naše organizační struktura">    		
  2.23 +			tovarnik[label="pan továrník\n(majitel)"];
  2.24 +			reditel[label="pan ředitel"];
  2.25 +			sekretarka[label="slečna sekretářka"];
  2.26 +			root[label="Linuxový guru"];
  2.27 +			architekt[label="Softwarový architekt"];
  2.28 +			
  2.29 +			tovarnik -> reditel;
  2.30 +			
  2.31 +			reditel -> sekretarka;
  2.32 +			reditel -> architekt;
  2.33 +			reditel -> root;
  2.34 +    </m:diagram>
  2.35 +    
  2.36 +    <h2>Procesy</h2>
  2.37 +    
  2.38 +    <p>
  2.39 +    	Ve firmě máme spoustu procesů. Jeden z nich vypadá takto:
  2.40 +    </p>
  2.41 +    
  2.42 +    <m:diagram orientace="vodorovně">
  2.43 +			A -> B;
  2.44 +			B -> C;
  2.45 +    </m:diagram>
  2.46 +    
  2.47 +    <p>
  2.48 +    	Ale protože je to tajné, tak vám neřekneme, co A, B a C znamenají.
  2.49 +    </p>
  2.50 +    
  2.51   </text>
  2.52 
  2.53 </stránka>
   3.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Mon Aug 22 13:57:20 2011 +0200
   3.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Tue Aug 23 16:45:30 2011 +0200
   3.3 @@ -13,14 +13,19 @@
   3.4 /**
   3.5  * Knihovna funkcí volaných z XSLT.
   3.6  * 
   3.7 - * TODO: časem rozdělit na více modulů (jmenných prostorů).
   3.8 + * TODO: 
   3.9 + *	- rozdělit na více modulů (jmenných prostorů).
  3.10 + *	- CLI konektor
  3.11  * 
  3.12  * @author fiki
  3.13  */
  3.14 public class Funkce {
  3.15 
  3.16 	private static final String PŘÍKAZ_PYGMENTIZE = "pygmentize";
  3.17 +	private static final String PŘÍKAZ_DOT = "dot";
  3.18 	private static final String PŘÍKAZ_WHICH = "which";
  3.19 +	private static final String ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ = "výstup";
  3.20 +	private static int počítadloDiagramů = 0;
  3.21 
  3.22 	/**
  3.23 	 * Zjištuje, kdy byl naposledy daný soubor změněn.
  3.24 @@ -91,6 +96,57 @@
  3.25 	}
  3.26 
  3.27 	/**
  3.28 +	 * Vytvoří obrázek s diagramem.
  3.29 +	 * @param zadání definice diagramu ve formátu dot
  3.30 +	 * @param vodorovně zda má být graf orientovaný vodorovně
  3.31 +	 * @return název souboru bez přípony, který byl vytvořen, nebo null, pokud došlo k chybě.
  3.32 +	 */
  3.33 +	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně) throws IOException, InterruptedException {
  3.34 +		if (isPrikazDostupny(PŘÍKAZ_DOT)) {
  3.35 +			počítadloDiagramů++;
  3.36 +			String soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů;
  3.37 +			String souborSložka = ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ + File.separator + soubor;
  3.38 +
  3.39 +			StringBuilder zdroják = new StringBuilder(zadání.length() + 200);
  3.40 +
  3.41 +			zdroják.append("digraph d {\n");
  3.42 +			zdroják.append("\tbgcolor=\"transparent\";\n");
  3.43 +			if (vodorovně) {
  3.44 +				zdroják.append("\trankdir=LR;");
  3.45 +			}
  3.46 +			zdroják.append(zadání);
  3.47 +			zdroják.append("}\n");
  3.48 +
  3.49 +			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  3.50 +			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_DOT, "-T", "svg", "-o", souborSložka + ".svg"});
  3.51 +
  3.52 +			/**
  3.53 +			 * TODO: generovat i PNG bitmapu
  3.54 +			 */
  3.55 +			PrintStream vstupProcesu = new PrintStream(p.getOutputStream());
  3.56 +			vstupProcesu.print(zdroják.toString());
  3.57 +			vstupProcesu.close();
  3.58 +
  3.59 +			String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  3.60 +
  3.61 +			p.waitFor();
  3.62 +
  3.63 +			if (chyby.length() == 0) {
  3.64 +				return soubor;
  3.65 +			} else {
  3.66 +				System.err.print("Při vytváření diagramu došlo k chybě: " + chyby);
  3.67 +				return null;
  3.68 +			}
  3.69 +		} else {
  3.70 +			System.err.println("Příkaz " + PŘÍKAZ_DOT + " není na vašem systému dostupný → diagramy nelze vygreslit.");
  3.71 +			System.err.println("Můžete ho nainstalovat pomocí:");
  3.72 +			System.err.println("\t$ aptitude install graphviz  # (Debian/Ubuntu)");
  3.73 +			System.err.println("\t$ yum install graphviz    # (Fedora/RedHat)");
  3.74 +			return null;
  3.75 +		}
  3.76 +	}
  3.77 +
  3.78 +	/**
  3.79 	 * Čte proud dat dokud to jde a výsledek pak vrátí jako text.
  3.80 	 * @param proud vstupní proud
  3.81 	 * @return obsah proudu jako text
   4.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Mon Aug 22 13:57:20 2011 +0200
   4.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Tue Aug 23 16:45:30 2011 +0200
   4.3 @@ -129,6 +129,33 @@
   4.4   			<pre><xsl:apply-templates/></pre>
   4.5   		</xsl:otherwise>
   4.6   	</xsl:choose>
   4.7 -  </xsl:template>  
   4.8 +  </xsl:template>
   4.9 +  
  4.10 +  <!--
  4.11 +  	Makro pro diagramy/grafy
  4.12 +  -->
  4.13 +  <xsl:template match="m:diagram">
  4.14 +  	<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
  4.15 +  	<xsl:choose>
  4.16 +			<xsl:when test="$souborDiagramu">
  4.17 +				<div class="diagram">
  4.18 +					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
  4.19 +						<img src="{$souborDiagramu}.svg" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  4.20 +					</a>
  4.21 +					<!-- TODO: SVG+PNG 
  4.22 +					<object data="{$souborDiagramu}.svg" type="image/svg+xml">
  4.23 +						<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
  4.24 +					</object>
  4.25 +					 -->
  4.26 +					<xsl:if test="@nadpis">
  4.27 +						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
  4.28 +					</xsl:if>
  4.29 +				</div>
  4.30 +			</xsl:when>
  4.31 +			<xsl:otherwise>
  4.32 +				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
  4.33 +			</xsl:otherwise>
  4.34 +  	</xsl:choose>
  4.35 +  </xsl:template>
  4.36 
  4.37 </xsl:stylesheet>