#20 Skriptování: Makra ve skriptech a Skripty v makrech + výpis verzí z Mercurialu.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 05 Jul 2012 19:10:42 +0200
changeset 107379a2a893fd1
parent 106 ae484a54d7fb
child 108 8d9cab64c335
#20 Skriptování: Makra ve skriptech a Skripty v makrech + výpis verzí z Mercurialu.
vstup/makra/hg-verze.xsl
vstup/skriptování.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java
šablona/makra/skriptování.xsl
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/vstup/makra/hg-verze.xsl	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,60 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   1.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.7 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.8 +	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   1.9 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  1.10 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  1.11 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  1.12 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  1.13 +	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  1.14 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  1.15 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
  1.16 +
  1.17 +	<!-- Vypíše verze z verzovacího systému: -->
  1.18 +	<xsl:template match="m:hg-verze">
  1.19 +		<xsl:variable name="zadáníSkriptu">
  1.20 +			<!--
  1.21 +				TODO:
  1.22 +				Zahazovat XML deklaraci bychom mohli v Javě u všech skriptů… 
  1.23 +				Nicméně současná dohoda je taková, že skripty vracejí fragment, ne celý dokument,
  1.24 +				což má výhodu v tom, že můžou vrátit kus textu a nějakou tu značku
  1.25 +				a nemusí to být zabalené v kořenovém elementu.
  1.26 +				
  1.27 +			-->
  1.28 +			<m:skript jazyk="bash" výstup="xml">hg log --style xml | awk '{if(NR&gt;1)print}';</m:skript>
  1.29 +			<!--
  1.30 +				Také bychom filtrování mohli provés ve skriptu…
  1.31 +				hg log … | xpath -e "//logentry[tag[starts-with(., 'v')]]" 2>/dev/null
  1.32 +				 …ale to by bylo trochu zbytečně pracné.
  1.33 +			-->
  1.34 +		</xsl:variable>
  1.35 +
  1.36 +		<xsl:variable name="výstupSkriptu">
  1.37 +			<xsl:apply-templates select="$zadáníSkriptu/*"/>
  1.38 +		</xsl:variable>
  1.39 +
  1.40 +		<table>
  1.41 +			<thead>
  1.42 +				<tr>
  1.43 +					<td>Číslo verze</td>
  1.44 +					<td>Datum vydání</td>
  1.45 +				</tr>
  1.46 +			</thead>
  1.47 +			<tbody style="text-align: right;">
  1.48 +				<!--
  1.49 +					Výstup skriptu se bude nacházet v XHTML jmenném prostoru, což je obvykle v pořádku,
  1.50 +					ale pro mezivýsledky to není úplně vhodné.
  1.51 +				-->
  1.52 +				<xsl:for-each select="$výstupSkriptu/h:log/h:logentry[h:tag[starts-with(text(), 'v')]]">
  1.53 +					<tr>
  1.54 +						<td><xsl:value-of select="substring(h:tag/text(), 2)"/></td>
  1.55 +						<td><xsl:value-of select="format-dateTime(h:date, '[D]. [M]. [Y0001]')"/></td>
  1.56 +					</tr>
  1.57 +				</xsl:for-each>
  1.58 +			</tbody>
  1.59 +		</table>
  1.60 +	</xsl:template>
  1.61 +
  1.62 +</xsl:stylesheet>
  1.63 +
   2.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Thu Jul 05 14:27:01 2012 +0200
   2.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   2.3 @@ -22,9 +22,11 @@
   2.4 
   2.5 		<p>
   2.6 			Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah – 
   2.7 -			jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>zapíná se pomocí atributu 
   2.8 -			<code>výstup="xml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování – 
   2.9 -			nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.</m:podČarou>
  2.10 +			jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>
  2.11 +				Zapíná se pomocí atributu <code>výstup="xml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování – 
  2.12 +				nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.
  2.13 +				Výchozím jmenným prostorem je XHTML a je dostupný i jmenný prostor pro makra (<code>m</code>).
  2.14 +			</m:podČarou>
  2.15 		</p>
  2.16 		<p>
  2.17 			Skriptování ale může být nebezpečné, pokud byste spustili generátor na stránkách,
  2.18 @@ -62,7 +64,7 @@
  2.19 			</tbody>
  2.20 		</table>
  2.21 
  2.22 -		<h2>Perl</h2>
  2.23 +		<h2>Perl – ukázka</h2>
  2.24 		<p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p>
  2.25 		<!--
  2.26 			Lepšího výsledku bychom samozřejmě dosáhli pomocí XPath dotazu,
  2.27 @@ -86,7 +88,7 @@
  2.28 }
  2.29 			]]></m:skript></pre>
  2.30 
  2.31 -			<h2>BASH</h2>
  2.32 +			<h2>BASH – ukázka</h2>
  2.33 		<pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
  2.34 echo -n "Právě je: ";
  2.35 date;
  2.36 @@ -143,6 +145,90 @@
  2.37 echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
  2.38 		]]></m:skript></pre>
  2.39 
  2.40 +		<h2>Makra ve skriptech</h2>
  2.41 +		<p>
  2.42 +			XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují.
  2.43 +			<m:skript jazyk="bash" výstup="xml"><![CDATA[
  2.44 +echo '<m:skript jazyk="bash">'; # Ty zrůdo! :-)
  2.45 +echo 'echo "Takže můžeš skriptovat, když skriptuješ,";';
  2.46 +echo '</m:skript>';
  2.47 +			]]></m:skript>
  2.48 +			nebo dělat něco užitečnějšího.
  2.49 +		</p>
  2.50 +		
  2.51 +		<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  2.52 +use strict;
  2.53 +use warnings;
  2.54 +
  2.55 +my $adresar = "vstup/makra";
  2.56 +
  2.57 +print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
  2.58 +print "	node		[shape=\"box\"];\n";
  2.59 +print "	koren	[label=\"Uživatelská makra\"];\n";
  2.60 +
  2.61 +opendir(DIR, $adresar) or die $!;
  2.62 +my $i = 0;
  2.63 +while (readdir(DIR)) {
  2.64 +	next if (/^\./);
  2.65 +	# Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
  2.66 +	# abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
  2.67 +	print "n$i	[label=\"$_\"];\n";
  2.68 +	print "koren -> n$i;\n";
  2.69 +	$i++;
  2.70 +}
  2.71 +print "</m:diagram>";
  2.72 +closedir(DIR);
  2.73 +		]]></m:skript>
  2.74 +		
  2.75 +		<p>…třeba vygenerovat tento diagram následujícím perlovským skriptem:</p>
  2.76 +		
  2.77 +		<m:pre jazyk="perl"><![CDATA[
  2.78 +use strict;
  2.79 +use warnings;
  2.80 +
  2.81 +my $adresar = "vstup/makra";
  2.82 +
  2.83 +print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
  2.84 +print "	node	[shape=\"box\"];\n";
  2.85 +print "	koren	[label=\"Uživatelská makra\"];\n";
  2.86 +
  2.87 +opendir(DIR, $adresar) or die $!;
  2.88 +my $i = 0;
  2.89 +while (readdir(DIR)) {
  2.90 +	next if (/^\./);
  2.91 +	# Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
  2.92 +	# abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
  2.93 +	print "n$i	[label=\"$_\"];\n";
  2.94 +	print "koren -> n$i;\n";
  2.95 +	$i++;
  2.96 +}
  2.97 +print "</m:diagram>";
  2.98 +closedir(DIR);]]></m:pre>
  2.99 +
  2.100 +		<p>
  2.101 +			Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"> … </m:skript>]]></code> do stránky.
  2.102 +		</p>
  2.103 +		<p>
  2.104 +			Známá chyba: ve skriptech zatím nefungují poznámky pod čarou (a není jisté, jestli kdy fungovat budou – pravděpodobně by to vyžadovalo vícefázové zpracování).
  2.105 +		</p>
  2.106 +
  2.107 +		<h2>Skripty v makrech</h2>
  2.108 +		<p>
  2.109 +			Uvnitř maker můžeme volat<m:podČarou>
  2.110 +				Ovšem trochu jiným způsobem, než ve stránkách –
  2.111 +				nacházíme se totiž v <em>programu</em> (XSL šablona definující makro)
  2.112 +				nikoli v <em>datovém souboru</em> (XML stránka).
  2.113 +			</m:podČarou>
  2.114 +			jiná makra – mj. skripty.
  2.115 +			Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu:
  2.116 +		</p>
  2.117 +
  2.118 +		<m:hg-verze/>
  2.119 +
  2.120 +		<p>
  2.121 +			Toto makro naleznete v souboru <code>vstup/makra/hg-verze.xsl</code>.
  2.122 +		</p>
  2.123 +
  2.124 	</text>
  2.125 
  2.126 </stránka>
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Xmlns.java	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,15 @@
   3.4 +package cz.frantovo.xmlWebGenerator;
   3.5 +
   3.6 +/**
   3.7 + * XML jmenné prostory používané v generátoru
   3.8 + *
   3.9 + * @author Ing. František Kučera (frantovo.cz)
  3.10 + */
  3.11 +public class Xmlns {
  3.12 +
  3.13 +	public static final String XHTML = "http://www.w3.org/1999/xhtml";
  3.14 +	public static final String MAKRO = "https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro";
  3.15 +
  3.16 +	private Xmlns() {
  3.17 +	}
  3.18 +}
   4.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Thu Jul 05 14:27:01 2012 +0200
   4.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   4.3 @@ -18,6 +18,7 @@
   4.4 package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
   4.5 
   4.6 import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.načtiProud;
   4.7 +import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.Xmlns.*;
   4.8 import java.io.ByteArrayInputStream;
   4.9 import java.io.File;
  4.10 import java.io.PrintStream;
  4.11 @@ -27,7 +28,10 @@
  4.12 import java.util.Map;
  4.13 import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
  4.14 import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
  4.15 +import javax.xml.transform.Source;
  4.16 +import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
  4.17 import org.w3c.dom.Document;
  4.18 +import org.w3c.dom.Node;
  4.19 
  4.20 /**
  4.21  * Provedeme skript a do stránky vložíme jeho výstup.
  4.22 @@ -62,9 +66,15 @@
  4.23 	 * @param uriStránky URI aktuálně generované stránky → proměnná prostředí
  4.24 	 * @param nadpisStránky nadpis stránky → proměnná prostředí
  4.25 	 * @param perexStránky perex stránky → proměnná prostředí
  4.26 -	 * @return výstup příkazu
  4.27 +	 * @return výstup příkazu buď jako textový řetězec nebo jako XML (DOMSource)
  4.28 	 */
  4.29 -	public static String interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) {
  4.30 +	public static Source interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception {
  4.31 +		String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(skriptText, skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky);
  4.32 +		return vyrobXml(výstupSkriptu, "xml".equals(výstupníFormát));
  4.33 +	}
  4.34 +
  4.35 +	private static String získejVýstupSkriptu(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception {
  4.36 +
  4.37 		try {
  4.38 			if (isNeprázdný(skriptSoubor)) {
  4.39 				System.err.println("\tInterpretuji skript ze souboru: " + skriptSoubor);
  4.40 @@ -136,7 +146,7 @@
  4.41 					System.err.println("Nicméně skript skončil úspěšně, takže pokračujeme dál.");
  4.42 				}
  4.43 
  4.44 -				return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát);
  4.45 +				return výsledek.trim();
  4.46 			} else {
  4.47 				System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----");
  4.48 				System.err.println(výsledek);
  4.49 @@ -146,26 +156,12 @@
  4.50 				throw new Exception("Návratová hodnota: " + p.exitValue());
  4.51 			}
  4.52 		} catch (Exception e) {
  4.53 -			System.err.println("Došlo k chybě při vykonávání skriptu v jazyce: " + jazyk);
  4.54 +			System.err.println("Došlo k chybě při vykonávání skriptu.");
  4.55 			System.err.println("--------");
  4.56 			System.err.println(skriptText);
  4.57 			System.err.println("--------");
  4.58 			e.printStackTrace(System.err);
  4.59 -			return null;
  4.60 -		}
  4.61 -	}
  4.62 -
  4.63 -	private static String připravVýstup(String výsledek, String formát) {
  4.64 -		if ("xml".equals(formát)) {
  4.65 -			if (zkontrolujXml(výsledek)) {
  4.66 -				return výsledek.trim();
  4.67 -			} else {
  4.68 -				System.err.println("Chyba v XML generovaném skriptem:");
  4.69 -				System.err.println(výsledek);
  4.70 -				return null;
  4.71 -			}
  4.72 -		} else {
  4.73 -			return výsledek.trim();
  4.74 +			throw e;
  4.75 		}
  4.76 	}
  4.77 
  4.78 @@ -174,19 +170,34 @@
  4.79 	}
  4.80 
  4.81 	/**
  4.82 -	 * @param xml fragment XML vygenerovaný skriptem
  4.83 -	 * @return true v případě, že výstup je validním fragmentem XML
  4.84 +	 * @param zadání výstup vygenerovaný skriptem
  4.85 +	 * @param xmlFormát formát zadání: true = xml fragment | false = prostý text
  4.86 +	 * @return xml fragment nebo prostý text zabalený do html/body
  4.87 +	 * @throws Exception
  4.88 	 */
  4.89 -	private static boolean zkontrolujXml(String xml) {
  4.90 -		try {
  4.91 -			DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  4.92 -			DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
  4.93 -			xml = "<xml>" + xml + "</xml>";
  4.94 -			Document d = db.parse(new ByteArrayInputStream(xml.getBytes()));
  4.95 -			return true;
  4.96 -		} catch (Exception e) {
  4.97 -			e.printStackTrace(System.err);
  4.98 -			return false;
  4.99 +	private static Source vyrobXml(String zadání, boolean xmlFormát) throws Exception {
  4.100 +		DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  4.101 +		DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
  4.102 +		Document d;
  4.103 +
  4.104 +		if (xmlFormát) {
  4.105 +			try {
  4.106 +				zadání = "<html xmlns='" + XHTML + "' xmlns:m='" + MAKRO + "'><body>" + zadání + "</body></html>";
  4.107 +				d = db.parse(new ByteArrayInputStream(zadání.getBytes()));
  4.108 +			} catch (Exception e) {
  4.109 +				System.err.println("Chyba: Skript vrátil neplatné XML.");
  4.110 +				throw e;
  4.111 +			}
  4.112 +		} else {
  4.113 +			d = db.newDocument();
  4.114 +			Node html = d.createElementNS(XHTML, "html");
  4.115 +			Node body = d.createElementNS(XHTML, "body");
  4.116 +			Node text = d.createTextNode(zadání);
  4.117 +			body.appendChild(text);
  4.118 +			html.appendChild(body);
  4.119 +			d.appendChild(html);
  4.120 		}
  4.121 +
  4.122 +		return new DOMSource(d);
  4.123 	}
  4.124 }
   5.1 --- a/šablona/makra/skriptování.xsl	Thu Jul 05 14:27:01 2012 +0200
   5.2 +++ b/šablona/makra/skriptování.xsl	Thu Jul 05 19:10:42 2012 +0200
   5.3 @@ -18,6 +18,7 @@
   5.4 -->
   5.5 <xsl:stylesheet version="2.0"
   5.6 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5.7 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5.8 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   5.9 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Skriptování"
  5.10 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  5.11 @@ -49,17 +50,7 @@
  5.12 																	//s:stránka/s:nadpis/text(),
  5.13 																	//s:stránka/s:perex/text()
  5.14 																)"/>
  5.15 -				<xsl:choose>
  5.16 -					<xsl:when test="$výstupSkriptu">
  5.17 -						<xsl:choose>
  5.18 -							<xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when>
  5.19 -							<xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise>
  5.20 -						</xsl:choose>
  5.21 -					</xsl:when>
  5.22 -					<xsl:otherwise>
  5.23 -						<xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message>
  5.24 -					</xsl:otherwise>
  5.25 -				</xsl:choose>
  5.26 +				<xsl:apply-templates select="$výstupSkriptu/h:html/h:body/node()"/>
  5.27 			</xsl:when>
  5.28 
  5.29 			<xsl:when test="$režim = 'zakázat'">