#20 Skriptování: uvnitř zadání skriptu lze používat jiná makra (interpretují se před provedením skriptu).
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jul 2012 14:52:05 +0200
changeset 11318bf0044f5ab
parent 112 7d4b23ccf144
child 114 9302cf6856ea
#20 Skriptování: uvnitř zadání skriptu lze používat jiná makra (interpretují se před provedením skriptu).
vstup/kontakt.xml
vstup/makra/firma.xsl
vstup/skriptování.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java
šablona/makra/skriptování.xsl
   1.1 --- a/vstup/kontakt.xml	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   1.2 +++ b/vstup/kontakt.xml	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   1.3 @@ -10,6 +10,7 @@
   1.4 		</p>
   1.5 		<p>
   1.6 			<strong>Naše adresa:</strong><br/>
   1.7 +			<m:firma/><br/>
   1.8 			Polární 128<br/>
   1.9 			Tučňákova Lhota<br/>
  1.10 			Česká republika
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/vstup/makra/firma.xsl	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,19 @@
   2.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   2.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   2.7 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   2.8 +	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   2.9 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  2.10 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  2.11 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  2.12 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  2.13 +	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  2.14 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  2.15 +	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
  2.16 +
  2.17 +	<!-- Vypíše název naší firmy: -->
  2.18 +	<xsl:template match="m:firma">
  2.19 +		<xsl:text>Chovatelská stanice a.s.</xsl:text>
  2.20 +	</xsl:template>
  2.21 +
  2.22 +</xsl:stylesheet>
   3.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   3.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   3.3 @@ -145,7 +145,7 @@
   3.4 echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
   3.5 		]]></m:skript></pre>
   3.6 
   3.7 -		<h2 id="makraVeSkriptech">Makra ve skriptech</h2>
   3.8 +		<h2 id="makraZeSkriptů">Makra ze skriptů</h2>
   3.9 		<p>
  3.10 			XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují.
  3.11 			<m:skript jazyk="bash" výstup="xhtml"><![CDATA[
  3.12 @@ -214,9 +214,38 @@
  3.13 			Známá chyba: ve skriptech zatím nefungují poznámky pod čarou (a není jisté, jestli kdy fungovat budou – pravděpodobně by to vyžadovalo vícefázové zpracování).
  3.14 		</p>
  3.15 
  3.16 +		<h2>Makra ve skriptech</h2>
  3.17 +		
  3.18 +		<p>
  3.19 +			Uvnitř zdrojového kódu skriptu můžeme používat jiná makra.
  3.20 +			Např. tento kód:
  3.21 +		</p>
  3.22 +
  3.23 +		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
  3.24 +	<m:skript jazyk="bash">
  3.25 +		echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
  3.26 +	</m:skript>
  3.27 +</pre>]]></m:pre>
  3.28 +
  3.29 +		<p>
  3.30 +			nám vygeneruje:
  3.31 +		</p>
  3.32 +
  3.33 +		<pre><m:skript jazyk="bash">
  3.34 +				echo "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
  3.35 +		</m:skript></pre>
  3.36 +
  3.37 +		<p>
  3.38 +			Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části
  3.39 +			a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech.
  3.40 +			Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje,
  3.41 +			je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em> 
  3.42 +			pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky).
  3.43 +		</p>
  3.44 +
  3.45 		<h2>Skripty v makrech</h2>
  3.46 		<p>
  3.47 -			Uvnitř maker můžeme volat<m:podČarou>
  3.48 +			Uvnitř definic maker můžeme volat<m:podČarou>
  3.49 				Ovšem trochu jiným způsobem, než ve stránkách –
  3.50 				nacházíme se totiž v <em>programu</em> (XSL šablona definující makro)
  3.51 				nikoli v <em>datovém souboru</em> (XML stránka).
  3.52 @@ -281,7 +310,7 @@
  3.53 		-->
  3.54 
  3.55 		<p>
  3.56 -			Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraVeSkriptech">diagramu</a> –
  3.57 +			Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraZeSkriptů">diagramu</a> –
  3.58 			negenerovat skriptem značky makra, ale pouze jeho obsah – zadání diagramu, nebo jen jeho část.
  3.59 			Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky.
  3.60 		</p>
   4.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   4.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   4.3 @@ -1,36 +1,37 @@
   4.4 /**
   4.5  * XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4.6  * Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   4.7 - * 
   4.8 + *
   4.9  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  4.10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  4.11  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  4.12  * (at your option) any later version.
  4.13 - * 
  4.14 + *
  4.15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  4.16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  4.17 - * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  4.18 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  4.19  * GNU General Public License for more details.
  4.20 - * 
  4.21 + *
  4.22  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  4.23 - * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  4.24 + * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  4.25  */
  4.26 package cz.frantovo.xmlWebGenerator;
  4.27 
  4.28 import java.io.File;
  4.29 -import java.util.Date;
  4.30 import java.net.URI;
  4.31 import java.net.URISyntaxException;
  4.32 +import java.util.Date;
  4.33 
  4.34 /**
  4.35  * Společná knihovna funkcí volaných z XSLT
  4.36 - * 
  4.37 + *
  4.38  * @author František Kučera (frantovo.cz)
  4.39  */
  4.40 public class Funkce {
  4.41 
  4.42 	/**
  4.43 	 * Zjištuje, kdy byl naposledy daný soubor změněn.
  4.44 +	 *
  4.45 	 * @param soubor cesta k souboru
  4.46 	 * @return datum poslední změny
  4.47 	 * @throws URISyntaxException
  4.48 @@ -40,5 +41,16 @@
  4.49 		File f = new File(uri);
  4.50 		return new Date(f.lastModified());
  4.51 	}
  4.52 +
  4.53 +	public static String spojText(String[] kusyTextu) {
  4.54 +		if (kusyTextu == null || kusyTextu.length < 1) {
  4.55 +			return null;
  4.56 +		} else {
  4.57 +			StringBuilder sb = new StringBuilder();
  4.58 +			for (int i = 0; i < kusyTextu.length; i++) {
  4.59 +				sb.append(kusyTextu[i]);
  4.60 +			}
  4.61 +			return sb.toString();
  4.62 +		}
  4.63 +	}
  4.64 }
  4.65 -
   5.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   5.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   5.3 @@ -18,6 +18,7 @@
   5.4 package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
   5.5 
   5.6 import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.načtiProud;
   5.7 +import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce.spojText;
   5.8 import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.Xmlns.*;
   5.9 import java.io.ByteArrayInputStream;
  5.10 import java.io.File;
  5.11 @@ -74,8 +75,8 @@
  5.12 	 * @param perexStránky perex stránky → proměnná prostředí
  5.13 	 * @return výstup příkazu buď jako textový řetězec nebo jako XML (DOMSource)
  5.14 	 */
  5.15 -	public static Source interpretuj(String skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception {
  5.16 -		String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(skriptText, skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky);
  5.17 +	public static Source interpretuj(String[] skriptText, String skriptSoubor, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) throws Exception {
  5.18 +		String výstupSkriptu = získejVýstupSkriptu(spojText(skriptText), skriptSoubor, jazyk, uriStránky, nadpisStránky, perexStránky);
  5.19 		return vyrobXml(výstupSkriptu, zjistiFormát(výstupníFormát));
  5.20 	}
  5.21 
   6.1 --- a/šablona/makra/skriptování.xsl	Fri Jul 06 13:41:35 2012 +0200
   6.2 +++ b/šablona/makra/skriptování.xsl	Fri Jul 06 14:52:05 2012 +0200
   6.3 @@ -44,8 +44,11 @@
   6.4 		
   6.5 		<xsl:choose>
   6.6 			<xsl:when test="$režim = 'povolit'">
   6.7 +				<xsl:variable name="zadáníSkriptu">
   6.8 +					<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
   6.9 +				</xsl:variable>
  6.10 				<xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj(
  6.11 -																	text(),
  6.12 +																	$zadáníSkriptu,
  6.13 																	@src,
  6.14 																	@jazyk,
  6.15 																	@výstup,