build.properties
Fri, 07 Mar 2014 21:55:13 +0100 vstupní a výstupní příponu lze nastavit v build.uživatelské.properties
Tue, 13 Aug 2013 12:39:12 +0200 podpora zaostalých prohlížečů – konfigurovatelná v .properties místo v .xml
Sat, 22 Jun 2013 19:35:55 +0200 build.properties – cesta k XSLT JARu