vstup/z%C3%A1hlav%C3%AD.inc
Sat, 30 Apr 2011 19:34:55 +0200 Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
Sat, 30 Apr 2011 17:06:59 +0200 Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).
Thu, 28 Apr 2011 00:16:27 +0200 Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
Sun, 03 Apr 2011 00:07:44 +0200 vkládáme i záhlaví, #6