nbproject/project.xml
Tue, 13 Sep 2011 18:57:24 +0200 Netbeans: antovské úlohy do nabídky v NB.
Tue, 13 Sep 2011 18:17:28 +0200 Netbeans projekt + refaktorování Javového kódu (první krok).