%C5%A1ablona/sitemap.xsl
Sat, 30 Apr 2011 19:34:55 +0200 Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
Sun, 03 Apr 2011 18:44:35 +0200 Sitemap.xml agregace, vyřešeno #2