šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 23 Jun 2013 16:29:22 +0200
changeset 126 be52f52e7d39
parent 124 42aec5217cbf
child 127 4b02189672db
permissions -rw-r--r--
XHTML metadata: autor + popis stránky
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  22 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  23 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  24 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  25 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  26 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  27 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  28 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  29 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  30 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  31 	<xsl:output 
  32 		method="xml" 
  33 		indent="yes" 
  34 		encoding="UTF-8"
  35 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  36 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  37 	<xsl:include href="stránka-společné.xsl"/>
  38 	
  39 	<!-- 
  40 		Šablona stránky
  41 		***************
  42 	-->
  43 	<xsl:template match="/">
  44 		<html>
  45 			<head>
  46 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  47 					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
  48 				</xsl:if>
  49 				<title>
  50 					<xsl:choose>
  51 						<xsl:when test="s:stránka/s:nadpis/text() = $konfigurace/k:web/k:název/text()"><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></xsl:when>
  52 						<xsl:otherwise><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/> – <xsl:value-of select="$konfigurace/k:web/k:název"/></xsl:otherwise>
  53 					</xsl:choose>
  54 				</title>
  55 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  56 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  57 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:autor/k:jméno"/>
  58 				<xsl:apply-templates select="s:stránka/s:perex"/>
  59 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  60 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>
  61 			</head>
  62 			<body>
  63 				<div id="tělo">
  64 					<xsl:call-template name="vložZáhlaví"/>
  65 					<div id="vnitřek">
  66 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
  67 						<xsl:call-template name="vložNabídku"/>
  68 						<div id="text">
  69 							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
  70 						</div>
  71 					</div>
  72 					<xsl:call-template name="poznámkyPodČarou"/>
  73 					<xsl:call-template name="vložZápatí"/>
  74 				</div>
  75 			</body>
  76 		</html>
  77 	</xsl:template>
  78 
  79 </xsl:stylesheet>
  80