šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 30 Apr 2011 12:48:19 +0200
changeset 16 addd255c39c9
parent 15 cfb2fc0ca242
child 17 02bad17b4590
permissions -rw-r--r--
makro měřák: podpora zaostalých prohlížečů
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   6 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   7 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   8 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   9 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  10 	exclude-result-prefixes="fn h g xs">
  11 	<xsl:output 
  12 		method="xml" 
  13 		indent="yes" 
  14 		encoding="UTF-8"		
  15 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  16 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  17 	
  18 	<!-- Vstupní adresář: -->
  19 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  20 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  21 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  22 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  23 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  24 	
  25 	<!-- Celý dokument: -->
  26 	<xsl:template match="/">
  27 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  28 		<html>
  29 			<head>
  30 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  31 					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
  32 				</xsl:if>
  33 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  34 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  35 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  36 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
  37 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
  38 			</head>
  39 			<body>
  40 				<div id="tělo">
  41 					<div id="záhlaví">
  42 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
  43 					</div>
  44 					<div id="vnitřek">
  45 						<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  46 						<ul id="nabídka">
  47 							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]">
  48 								<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  49 								<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  50 								<li>
  51 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  52 									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  53 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  54 								</li>
  55 							</xsl:for-each>
  56 						</ul>
  57 						<div id="text">
  58 							<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
  59 						</div>
  60 					</div>
  61 					<div id="zápatí">
  62 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
  63 					</div>
  64 				</div>
  65 			</body>
  66 		</html>
  67 	</xsl:template>
  68 	
  69 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  70 	<xsl:template match="*">
  71 		<xsl:element name="{name()}">
  72 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  73 			<xsl:apply-templates/>
  74 		</xsl:element>
  75   </xsl:template>
  76   
  77   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
  78   <xsl:template name="varováníRetardace">
  79   	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  80 			<xsl:comment>
  81 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  82 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  83 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  84 			</xsl:comment>
  85   	</xsl:if>
  86   </xsl:template>  
  87   <xsl:template match="g:web/g:js">  	
  88   	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  89   		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  90   	</script>
  91   </xsl:template>
  92   <xsl:template match="g:web/g:css">
  93   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  94   </xsl:template>
  95   
  96   <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  97   <xsl:template match="g:měřák">
  98   	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  99   	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  100 		<xsl:choose>			
  101 			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  102 				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  103 					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
  104 					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  105 						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  106 					</p>	
  107 				</div>
  108 			</xsl:when>
  109 			<xsl:otherwise>
  110 				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  111 			</xsl:otherwise>
  112 		</xsl:choose>
  113 	</xsl:template>
  114 
  115 </xsl:stylesheet>