vstup/skriptování-proměnné.pl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 01 Jul 2012 16:28:13 +0200
changeset 104 9224b3d36c61
parent 103 aa91d1c6d4c1
permissions -rwxr-xr-x
#20 Skriptování: komentář
   1 #!/usr/bin/perl
   2 
   3 # Projde zdroják v javě a najde v něm,
   4 # jaké proměnné prostředí se nastavují pro běh skriptů
   5 # Výstup: tělo XHTML tabulky (řádky)
   6 
   7 use strict;
   8 use warnings;
   9 
  10 open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  11 
  12 while (<JAVA>) {
  13 	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
  14 		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
  15 	}
  16 }
  17