vstup/záhlaví.inc
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 14 Jan 2012 19:10:26 +0100
changeset 87 25dec6931f18
parent 18 45e41566f8a6
permissions -rw-r--r--
Lepší odsazení, tabulátory.
   1 <stránka
   2 	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   3 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
   4 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   5 		<p class="logo">
   6 			<m:a href="index" title="Klikněte pro přechod na úvodní stránku"><img src="grafika/logo.png" alt="XML Web generátor"/></m:a>
   7 		</p>
   8 	</text>
   9 </stránka>
  10